Sökning: "Portable"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade ordet Portable.

 1. 1. Planeringsverktyg : För att strukturera upp vardagen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Planning; Time; Burned Out; Well-being; Planering; Tid; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Sammanfattning : Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete för kandidatexamen, Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Projektet utfördes under tio veckor våren 2018 och omfattar 15 högskolepoäng. Det är ett utvecklingsprojekt av en egen idé.    Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant under 10 år. LÄS MER

 2. 2. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 3. 3. Early season BVOC emission for young potted Norway spruce (Picea abies)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Erica Jaakkola; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; BVOC; Norway spruce; PTR-TOFMS; photosynthesis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biogenic volatile organic compounds (BVOC) are emitted naturally from the biosphere to the atmosphere and are a part of the global carbon emissions. BVOCs are contributing to around 5-10% of the total net carbon exchange to the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Suitability of Dynamic Latches for Sub-VT Operation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sina Borhani; [2018]
  Nyckelord :Low power circuit; Dynamic Latches; Power consumption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suitability of Dynamic Latches for Sub-VT Operation Sina Borhani [email protected] LÄS MER

 5. 5. A Scala DSL for Rust code generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Klas Segeljakt; [2018]
  Nyckelord :Continuous Deep Analytics; Domain Specific Langauges; Code Generation; Rust; Scala; Kontinuerlig Djup Analys; Domänspeficika Språk; Kodgenerering; Rust; Scala;

  Sammanfattning : Continuous Deep Analytics (CDA) is a new form of analytics with performance requirements exceeding what the current generation of distributed systems can offer. This thesis is part of a five year project in collaboration between RISE SICS and KTH to develop a next generation distributed system capable of CDA. LÄS MER