Sökning: "Portering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Portering.

 1. 1. Extension of an Existing Simulator for Cellular Communication with Support for 5G NR : Porting of MIMO Channel Estimation Methods form a prototype to an existing Link-Level Simulator

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Majed Haj Hussein; Abdulsalam Alnahawi; [2022]
  Nyckelord :5G NR; Channel Estimation; MIMO; OFDM; DMRS;

  Sammanfattning : Multiple Input Multiple Output (MIMO) and Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) are two efficient technologies used to achieve higher data rate, lowlatency, robustness against fading used in 5G New Radio (NR). At the receiver end,the data arrives distorted due to disturbance during transfer over the wireless channel. LÄS MER

 2. 2. A Method for Porting Software Using Formal Specifications

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Öberg; Magnus Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :porting; formal specification; TLA ; testing; Rust; portering; formell specifikation; TLA ; testning; Rust;

  Sammanfattning : Formal specifications are mathematically based techniques with which a system can be analyzed, and its functionalities be described. Case studies have shown that using formal specifications can help reduce bugs and other inconsistencies when implementing a complex system; they are more likely found during the software design phase rather than later. LÄS MER

 3. 3. Portering från Google Apps REST API till Microsoft Office 365 REST API

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tina Danielsson; [2015]
  Nyckelord :e-post; portering; testning; Unified Communications; Office 365; Google Apps; Gmail; API;

  Sammanfattning : Stress på arbetsplatsen relaterat till många inkommande och utgående kommunikationskanaler är ett reellt problem. Applikationer som samlar alla kanaler i samma verktyg kan hjälpa till på det här området. LÄS MER

 4. 4. Portering av Android applikation till iOS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Alex Nhan; Adam Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mobile applications have become really important in today’s technological society. To be able to meet the customers’ demands, these applications must undergo a constant alteration and improvement. Many companies must therefore make their mobile applications support different platforms effectively. LÄS MER

 5. 5. Portering av programvara – metodik och fallstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Nils Ståhl; [2012]
  Nyckelord :Porting; Delphi; Portering; Delphi;

  Sammanfattning : Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. LÄS MER