Sökning: "Porters femkraftsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Porters femkraftsmodell.

 1. 1. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 2. 2. Examensarbete i Informatik” 15p : Kursuppgift 3 ”Kritisk reflektion av teorierna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Viktoria Dagobert Spong; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här artikeln avhandlar erfarenheter och reflektioner av teoriapplicering i arbetet ”MAFA från silo till service”. De två teorierna som avhandlas i arbetet är; Porters femkraftsmodell och Amit och Zotts artikel ”Creating Value Through Business Model Innovation”. LÄS MER

 3. 3. Analys av faktorer som påverkar bränsleförbrukningen i en personbil : Med multipel linjär regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Jovanovic; Paul Singh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi undersöker olika faktorers påverkan på bränsleförbrukningen i personbilar. Detta görs genom att utföra en multipel linjär regression med programmet R. LÄS MER

 4. 4. En kritisk granskning av centrala teoribildningar för strategisk analys : En tillämpning inom e-handeln

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Richard Lingonblad; [2017]
  Nyckelord :Porters femkraftsmodell; VRIO; sunk costs;

  Sammanfattning : Följande text avser att kritisk granska tre utvalda teorier och modeller som användes för att systematiskt formulera en Affärsplan. Denna artikel kommer att behandla teorierna/modellerna Porters femkraftsmodell, Switching och Sunk costs och VRIO-ramverket. LÄS MER

 5. 5. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER