Sökning: "Porters five forces"

Visar resultat 16 - 20 av 65 uppsatser innehållade orden Porters five forces.

 1. 16. Brittiskt träningskoncept i Sverige : En studie om möjligheten för multigym på Sverigemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Holmdahl; Erik Wickman; [2015]
  Nyckelord :Marketing; supplement products; value creation; consumer attitudes; Porters five forces; Marknadsföring; tilläggsprodukter; värdeskapande; konsumentattityder; Porters femkraftsmodell;

  Sammanfattning : Medan gymbranschen i Sverige domineras av gymkedjor som Friskis & Svettis och SATS, som erbjuder främst gymträning med mindre fokus på tilläggsprodukter för ett relativt lågt pris, domineras marknaden i Storbritannien av företag som t.ex. David Lloyd och Virgin Active. LÄS MER

 2. 17. A Machine Learning Approach to Dialogue Act Classification in Human-Robot Conversations : Evaluation of dialogue act classification with the robot Furhat and an analysis of the market for social robots used for education

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nina Olofsson; Nivin Fakih; [2015]
  Nyckelord :dialogue act; dialogue act classification; furhat; furhat robotics; classification; j48; machine learning; weka; robotics; education robots; swot; market segmentation; talhandlingar; furhat; furhat robotics; klassificering; j48; maskininlärning; weka; robotik; utbildningsrobotar; swot; marknadssegmentering;

  Sammanfattning : The interest in social robots has grown dramatically in the last decade. Several studies have investigated the potential markets for such robots and how to enhance their human-like abilities. Both of these subjects have been investigated in this thesis using the company Furhat Robotics, and their robot Furhat, as a case study. LÄS MER

 3. 18. RIX-systemet Och dess påverkan på finansinstitutens marknadsmakt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tom Douglas; Eric Narfström; [2014-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: RIX-systemet och dess påverkan på finansinstitutens marknadsmaktFörfattare: Tom Douglas och Eric NarfströmHandledare: Evert KöstnerKurs: NEG300, kandidatuppsats Nationalekonomi fördjupningskurs, 15 hp, HT-2013Nyckelord: marknadsmakt, oligopol, räntabilitet, riksbanken, RIX-systemet, konkurrensSyfte: Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellanmedlemskap i RIX-systemet och räntabilitet på eget kapital beträffande företag vilka är aktiva på den svenska finansmarknaden.Metod: I denna studie används både en kvantitativ och kvalitativ metod med insamling av kvantitativ sekundärdata från framförallt Svenska Bankföreningen. LÄS MER

 4. 19. Iranian traveling agency in Sweden : Opportunities and challenges

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Seyed Sina Mortazavi Babaheidari; [2014]
  Nyckelord :Relationship marketing; foreign market entry; cross-cultural marketing; market segmentation; porters five forces;

  Sammanfattning : This is a multiple case study that offers information concerning Iranian traveling agencies in Sweden.   The focus is on three traveling agencies located in Stockholm and Gothenburg. They are currently 12000 Iranians living in Sweden, most of these people travel to Iran regularly. LÄS MER

 5. 20. GRÖN MARKNADSFÖRING –KONKURRENSFÖRDELAR VID ARBETE MED GRÖNA PRODUKTER OCH GRÖN MARKNADSFÖRING : En studie ur företagets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ramiz Binaku; Alen Turcinhodzic; [2014]
  Nyckelord :Green Marketing; Green textile products; Competitive Advantage; Grön marknadsföring; Gröna textilprodukter; Konkurrensfördel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how textile companies are using "green arguments" in their marketing strategy and how these arguments affect the competitiveness on the market for each of the six companies.The survey that was conducted is based on qualitative interviews with managers responsible for environmental issues in the field of marketing. LÄS MER