Sökning: "Porters five forces"

Visar resultat 6 - 10 av 65 uppsatser innehållade orden Porters five forces.

 1. 6. Private Equity in Sweden

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Johan Mattisson; [2017]
  Nyckelord :Private equity; Sweden; Competitive strategy; Listed private equity; Portfolio management; Investor; Investing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Private equity is a growing global phenomena and private equity companies have become a major force in many of Sweden’s industries. These companies own portfolio companies which together employs around 190 000 people and have an annual revenue of over 318 billion SEK. LÄS MER

 2. 7. Determining Important Factors for Profiability in Dietary Supplement Retailing by Multiple Linear Regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :August Denés; Martin Lindblom; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis in applied statistics and industrial economics examined which factors and strategies that had a statistically significant impact on profitability, within the business to consumer dietary supplement market. The data this thesis was based on consisted of several annual reports from the year 2011 to 2015ånd other strategic information. LÄS MER

 3. 8. Att modellera utfallen i en fotbollsmatch: med multinomial respektive ordinal logistisk regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Almedina Alic; Caroline Emilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur bra prediktionsförmåga som uppnås då multinomial och ordinal logistisk regression tillämpas för att modellera respektive utfall 1X2 i fotbollsmatcher. De två modellerna har använts i jämförande syfte, där den multinomiala logistiska modellen behandlar utfallen som nominala och den ordinala behandlar dem som ordnade, 1 > X > 2. LÄS MER

 4. 9. Nästa steg i betalningsbranschensutveckling? : En kvalitativ studie om kontaktlösbetalningsmetod ur ett bankperspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alex Sahlman; Henry Zhang; [2016]
  Nyckelord :Technological acceptance model; Porter s five forces; payment system; contactless payment method; contactless payment cards; bank; Adoption and diffusion; switching cost; Teknologiska acceptansmodellen; Porters fem konkurrenskrafter; betalsystem; kontaktlös betalningsmetod; kontaktlösa betalkort; bank; Adoption och spridning; byteskostnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka framtidsutsikter och utmaningar för kontaktlös betalningsmetod som är NFC-baserad. Detta mynnade ut i frågor som undersökte kring varför enbart ett fåtal banker valt att satsa på kontaktlösa betalkort, vilka utmaningar som NFC-baserade betalningar står inför i den svenska marknaden och även vilka framtidsutsikter den kontaktlösa betalningsmetoden har i den svenska betalningsbranschen. LÄS MER

 5. 10. Pricing Single Malt Whisky : A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sanna Bjartmar Hylta; Emma Lundquist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the factors that affect the price of whisky. Multiple regression analysis is used to model the relationship between the identified covariates that are believed to impact the price of whisky.The optimal marketing strategy for whisky producers in the regions Islay and Campbeltown are discussed. LÄS MER