Sökning: "Portfölj metoden aktier"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Portfölj metoden aktier.

 1. 1. Duration-Weighted Carbon Footprint Metrics and Carbon Risk Factor for Credit Portfolios

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erik Hendey Bröte; [2020]
  Nyckelord :Factor models; carbon footprint; risk factors; carbon risk; Faktormodeller; koldioxidsavtryck; riskfaktorer; kolrisk;

  Sammanfattning : Current standard carbon footprint metrics attribute responsibility for a firm’s green house gas (GHG) emitting activities equally between an entity’s equity and debt. This study introduces a set of novel duration-weighted metrics which take into consideration the length of financing provided. LÄS MER

 2. 2. A Cluster Analysis of Stocks to Define an Investment Strategy

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sarah Bjärkby; Sofia Grägg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibilities of creating an investment strategy by performing a cluster analysis on stock returns. This to provide a diversified portfolio, which has multiple advantages, for instance that the risk of the investment decreases. LÄS MER

 3. 3. Återköp av egna aktier : En jämförande studie av utskiftningsmetod bland svenska Mid Cap och Large Cap bolag mellan åren 2005-2007

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Rakic; Ida Sparrfeldt; [2010]
  Nyckelord :återköp;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks huruvida det finns en anledning att ifrågasätta fördelarna med den relativt nya, men alltmer populära metoden att genom aktieåterköp överföra överskottslikvid från företag till delägare. Uppsatsen utgår från aktieägare med en längre placeringshorisont. LÄS MER

 4. 4. Betaestimering på Private Equity investeringar

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Brogren; Johan Nyström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av de allra centralaste aspekterna vid investerings- och finansieringsbeslut handlar om den risk som en investering innebär och den avkastning som marknaden kräver. Som kapitalplacerare vill man veta risken i en potentiell investering för att kunna beräkna det avkastningskrav man måste erhålla, och om investeringen motsvarar ens egen riskexponering. LÄS MER