Sökning: "Portfölj"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet Portfölj.

 1. 1. Hur har en kris som coronapandemin påverkat Sjunde AP-fondens riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Falkenström; Sebastian Kihlman; [2021-02-24]
  Nyckelord :Sjunde AP-fonden; riskhantering; coronapandemin; finanskrisen 2008; diversifiering; marknadsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är idag högaktuell och innebär stora konsekvenser för bland annat världsekonomin.Något som blir extra viktigt under en sådan kris men även under andra finansiella kriser ärriskhantering. Fondbolag arbetar dagligen med risk och påverkas därför mycket av en kris sommedför negativa konsekvenser för världsekonomin. LÄS MER

 2. 2. Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Strömberg; Emma Ståhl; [2021-02-09]
  Nyckelord :Morningstar Sustainability Rating; ESG; globalfonder; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. LÄS MER

 3. 3. Volatility Managing Strategy - A Strategy for Mitigating Risk and Stabilizing Risk-adjusted Return

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sara Barwary; Hanna Lind; [2021]
  Nyckelord :ARCH; EGARCH; GARCH; GJR-GARCH; Return; Risk; Volatility; Volatility Managing Strategy; ARCH; EGARCH; GARCH; GJR-GARCH; Avkastning; Risk; Volatilitet; Volatilitetshanterande strategi;

  Sammanfattning : Volatility managing strategies have gained attention over the last few years due to theiralleged ability to increase portfolio return and mitigate risk. This thesis examines the performance and risk of a portfolio using such a strategy on the Swedish equity market. The strategy is dependent on the forecasting of volatility. LÄS MER

 4. 4. Portföljoptimering med hjälp av Conditional Value-at-Risk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Lindfors; Pär Börjeson; [2021]
  Nyckelord :Conditional Value-at-Risk; Mean-Variance; portföljoptimering; nyttofunktioner och riskpreferenser.; Business and Economics;

  Sammanfattning : När investerare framställer optimala portföljer med olika tillgångar är det väsentligt att de riskmått som väljs är tillförlitliga och effektiva. Till dessa riskmått tillhör Conditional-Value-at-Risk och Varians. LÄS MER

 5. 5. Plattformar för matleverans med drönare

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOHN BERGEVALD; VINCENT ERIKSSON; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren Aerit har utvecklat en drönare de vill använda för leveranser av mat. Följande rapport presenterar arbetet som utförts för att skapa två leveransplattformar ämnade åt detta syfte. LÄS MER