Sökning: "Portfolio Management"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade orden Portfolio Management.

 1. 1. Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Tyft; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation; Supplier Innovation; New product development; Early Supplier Involvement;

  Sammanfattning : MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. A Guideline for Conducting Form Analysis of Branded Products : The Development of a Design Guideline Framework for Product-Producing Companies in a Brand Management Context

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Oskar Castillo Ellström; Tomas Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents the research and development of a framework for creating design guidelines, aimed towards product-producing companies as a part of a brand extension strategy. The thesis answers two research questions: RQ1: What strategies could be used to analyze visual form and product design as a part of a brand extension strategy for a product-producing company? RQ2: How can an existing visual brand identity be utilized during the product development process and redefined for new product categories? The thesis is divided into a literature review and a case application of the presented theories on a real-world product development process. LÄS MER

 3. 3. Hur organiseras uthyrningen av coworking?- ur fastighetsägarnas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Wahlberg; Jannike Plym; Emilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Inhouse; Outsourcing; facility managment;

  Sammanfattning : SammanfattningKontorsmarknaden är under ständig förändring. I dagsläget går det att se en efterfrågan på mer korta och flexibla avtal. Detta ställer i sin tur krav på fastighetsägarna för att bemöta dagens behov från hyresgästerna. Coworking har därmed blivit en omtalad ny hyresform de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Modeling of non-maturing deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Fredrik Stavrén; Nikita Domin; [2019]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; replicating portfolio; risk management; risk analysis; econometric anaylsis; non-maturing deposits; SARIMA; Random forest regression; EBA; BCBS; Finansiell matematik; tidsserieanalys; replikeringsportfölj; riskhantering; riskanalys; Ekonometrisk analys; Icke-tidsbunden inlåning; ARIMA; SARIMA; SARIMAX; Random Forest Regression; EBA; BCBS;

  Sammanfattning : The interest in modeling non-maturing deposits has skyrocketed ever since thefinancial crisis 2008. Not only from a regulatory and legislative perspective,but also from an investment and funding perspective.Modeling of non-maturing deposits is a very broad subject. LÄS MER

 5. 5. Chasing Sustainable Stocks: A Superior Investment Decision? - An ESG Investment Study

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sebastian Johansson; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ESG; Socially Responsible Investing; Trading Strategy; Portfolio Performance;

  Sammanfattning : Sustainable investing is trending, amounting to $30 trillion in assets under management world-wide in 2018 and it is predicted to grow even larger in the years to come. This thesis studies ESG portfolio performance of three comparable portfolios, a Sustainable, a Good Enough and an Unsustainable portfolio constructed using ESG-score in relation to their Global Industrial Classification Standard (GICS), between 2004 - 2018 in the U. LÄS MER