Sökning: "Portfolio Management"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade orden Portfolio Management.

 1. 1. Från Ord till Handling - En kvalitativ fallstudie om hur ett fondbolag arbetar för att påverka bolag att utveckla hållbarhet i sina affärsmodeller

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marcus Runström; Gustav Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Investing; Shareholder Engagement; Screening; Exit and Voice; Agency Theory;

  Sammanfattning : During the previous decades, the methods that socially responsible fund managers apply have progressed. From focusing solely on screening, fund managers have in recent years adopted engagement strategies to influence their portfolio companies to invest and engage in sustainable behavior. LÄS MER

 2. 2. A Landscape of Deep-Tech and Venture Capital in Europe

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexa Edström; Alexander Klinger; [2020]
  Nyckelord :venture capital; digitalization; european venture capital; startup growth; value creation; equity financing; entrepreneurship; d riskkapital; digitalisering; europeiskt riskkapital; startuptillväxt; värdeskapande; kapitalfinansiering; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Considering that technology is developing at a rapid pace, the venture capital landscape changes due to R&D and product maturity life cycles shortening dramatically compared to 50 years ago, thus impacting the portfolio of a VC and its future investment opportunities. However, this relationship between digitalization and venture capital remains underexamined in literature. LÄS MER

 3. 3. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 4. 4. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 5. 5. Capturing Tail Risk in a Risk Budgeting Model

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Lundin; Markus Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Risk budgeting, in contrast to conventional portfolio management strategies, is all about distributing the risk between holdings in a portfolio. The risk in risk budgeting is traditionally measured in terms of volatility and a Gaussian distribution is commonly utilized for modeling return data. LÄS MER