Sökning: "Porträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Porträtt.

 1. 1. Att se igenom ögat, inte med. : Herrnhutisk bildkonst och visuella ideal i Västsverige 1740-1810.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bendz; [2020]
  Nyckelord :Moravian; Religious; Art; Visual Culture; Portrait; Early Modern; Systems Theory; Passage; Grace; Integration; Herrnhutism; Religiös; Konst; Visuell kultur; Porträtt; Tidigmodern; Systemteori; Passage; Nådens Ordning; Integration;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar konst och visuella kulturer inom den evangeliska brödraförsamlingen, eller herrnhutismen, i Västsverige ca 1740-1810. Porträtt, kyrkomålningar samt dekorationstryck har studerats. LÄS MER

 2. 2. Framtiden för meänkieli : Språklig identitet hos tornedalska elever i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Viitala; [2020]
  Nyckelord :linguistic identity; meänkieli; Swedish tornedalian pupils; visual linguistic portraits; revitalization; language portraits; kielellinen itenttiteetti; meänkieli; toornionlaakson koulukläppit; visyalineen kielellinen potretti; revitalisering; kielipotretti; språklig identitet; meänkieli; visuellt språkligt porträtt; tornedalska elever; revitalisering; språkporträtt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin undersökning om tornedalska elevers språkliga identitet och relation till meänkieli. Studien utfördes genom triangulering som bestod av visuella språkliga porträtt, gruppintervjuer och fältanteckningar i tre fjärdeklasser i två olika tornedalska skolor. LÄS MER

 3. 3. Jag broderar att jag broderar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Stina Fredriksson; [2019-08-05]
  Nyckelord :Steneby; Kläder; Textil; Formgivning;

  Sammanfattning : Digitaliserat exemplar.... LÄS MER

 4. 4. Den jojkande schamanen - ett antropologiskt porträtt av en noaidi och dennes livsvärld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Simon Lövbacka; [2019-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det heliga ansiktet mot församlingen : En studie om värdet av ikoner för ortodox-kristna utövare i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Selemawit Tecle; [2019]
  Nyckelord :Ikon; Ortodox kristendom; helgon; liturgi; religiositet;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras begreppet ortodoxa ikoner och hur dessa används i ortodoxa församlingar i södra Sverige. Syftet med denna uppsats är att få större kännedom om ikoner som fenomen och hur dessa används i ortodoxa gudstjänster, samt vilken syn ortodoxa församlingsmedlemmar har på ikoner. LÄS MER