Sökning: "Positionering ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Positionering ekonomi.

 1. 1. Hur positionerar sig spelbolag genom de digitala möjligheterna som finns för att skapa kundlojalitet? : En kvalitativ fallstudie på tre spelbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rasmus Blidner; Henrik Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Positionering; Relationsmarknadsföring; Spelbolag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The effect of corporate donations on a company’s market value in a short-term perspective : An event study approach

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Axel Andreasson; Gustav Bergman; [2020]
  Nyckelord :corporate donation; event study; corporate social responsibility; abnormal returns; market value; företagsdonation; event-studie; företags samhällsansvar; abnormal avkastning; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Background: Societies around the world have seen an increased willingness to contribute to social responsibilities activities. One way for corporations to commit to corporate social responsibility (CSR) have been to donate corporate assets. However, donating company assets has been questioned if justifiable. LÄS MER

 3. 3. Två perspektiv av incitament respektive barriärer till en svensk textilproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Jörgensen; Noah Areblad; Simon Brandén; [2020]
  Nyckelord :Sourcing; Reshoring; Supply Chain; Sweden; Menswear; Sourcing; Reshoring; Försörjningskedja; Sverige; Herrmode;

  Sammanfattning : Sveriges tillverkningsindustri av kläder är inte vad den en gång har varit. I mitten av 1900-talet producerades miljontals plagg varje år i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Energidryckmarknaden - var finns hålen i marknaden? : En kvalitativ ansats kring marknadspositionering på energidryckmarknaden med intervjuer från NOCCO, NAIA och energidryckkonsumenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anisa Hodzic; Nicki Monsefi; [2020]
  Nyckelord :Positionering; konkurrens; konsumentbeteende; varumärke; energidryck och etablering.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date                                    2020-06-09 Level                                  Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr  Institution    School of  Business, Society and Engineering, EST, Mälardalen University. Authors        Hodzic, Anisa                     & Monsefi, Nicki (98/11/06)                        (98/12/18) Title                                    The energy drink market - where are the gaps in the market?  Tutor                                  Aswo Safari Keywords       Positioning, competition, consumer behavior, branding, energy drink and establishment. LÄS MER

 5. 5. Produkters fortsatta livslängd - En kvalitativ studie om återbruksföretags tre nivåer av cirkularitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Eliasson; Julia Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; nivåer av cirkularitet; logistiskt bakåtflöde; återbruk; kundens deltagande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Överkonsumtion är ett av alla hållbarhetsproblem i dagens samhälle. I och med detta har återbruk blivit mer efterfrågat och konsumtion av begagnade produkter och reparationsservice ökar. I samband med denna trend blir det populärt för företag att implementera cirkulära affärsmodeller. LÄS MER