Sökning: "Positioneringsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Positioneringsteori.

 1. 1. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 2. 2. Plattan – en lek som alla andra?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Rydén; Sandra Sundin; [2018]
  Nyckelord :barnpedagogik; deltagarposition; delägarposition; fri lek; plattor; positionering; tillträdesstrategier; åskådarposition; ägarposition;

  Sammanfattning : Digitala verktyg används allt mer i vardagen, både av barn och vuxna. Tidigare forskning kring digitala verktyg i förskolan fokuserar på synen på hur verktygen används. LÄS MER

 3. 3. Min krop er blå øjne hvid hud : en hvidhedskritisk undersøgelse af Peter-Clement Woetmanns Bag bakkerne, kysten og Lone Aburas’ Det er et jeg der taler (Regnskabets time)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Sofie Lein Sadeghi; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denne opgave er en hvidhedskritisk undersøgelse af værkerne "Bag bakkerne, kysten" skrevet af Peter-Clement Woetmann og "Det er et jeg der taler (Regnskabets time)" skrevet af Lone Aburas. Opgaven undersøger følgende: Hvordan forholder den racialiserede krop sig til sin egen position? Hvordan forklarer hhv. LÄS MER

 4. 4. Positionering bland pedagoger och barn : En fallstudie om makt och relationer på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Engström; Anton Larsson; [2016]
  Nyckelord :position; positioning; intersectionality; interaction; pedagogics; power; relations; norm; position; positionering; intersektionalitet; fritidshem; interaktion; pedagoger; makt; normer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera interaktion mellan pedagoger och barn på en fritidshemsavdelning med fokus på maktförhållanden. Som empirisk grund för arbetet ligger de observationer vi har gjort på ett fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Hur integreras nykommande barn i en barngrupp i förskolan? : En empirisk studie baserad på barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Annika Selander; [2016]
  Nyckelord :Barnforskning; förskola; barns perspektiv; liminality; integrering; positionering;

  Sammanfattning : Studien belyser hur barn i förskolan uppfattar det när ett nytt barn integreras till gruppen. Fokus ligger på det relationella samspel som sker mellan individer och grupp på en avdelning i förskolan. Det som studeras är hur barnen uppfattar det just i den fas som ett nytt barn inträder till gruppen. LÄS MER