Sökning: "Positioneringsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Positioneringsverktyg.

 1. 1. Olika tekniker för att sänka stråldosen till patienter som ska genomgå datortomografi thoraxundersökning - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Kaschin Ismail; Lilian Vartomian; [2018]
  Nyckelord :DT; thorax; stråldos; reducering och optimering.;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: DT går snabbt och bilderna ges i 3D format vilket är en vidareutveckling från konventionell röntgen som ges i 2D bilder. DT thoraxundersökning är en metod som har visat fler fördelar än konventionell röntgen, dock ges det en högre stråldos. LÄS MER

 2. 2. Inomhuspositionering med tre olika tekniker – Bluetooth Low Energy, Wi-Fi och GPS : En jämförelsestudie av positioneringsverktyg vid inomhuspositionering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Kevin Rasch; Dennis Lipponen; [2018]
  Nyckelord :Positioning; Indoor positioning; Positioning tools; Positionering; Positioneringsverktyg; Positioneringsteknik; Inomhuspositionering;

  Sammanfattning : Olika navigeringstekniker är något som människan använder sig av dagligen. Det är och har varit en viktig del genom tiderna, i början handlade det om att kunna navigera till havs med hjälp av stjärnorna och idag har många människor i världen någon form av smarttelefon som kan användas som navigeringsverktyg. LÄS MER

 3. 3. Att vara ekologisk : En kvalitativ studie om hur konsumenter ser på ekologiska förpackningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmie Wikström; Sara Vesterlund; [2015]
  Nyckelord :Förpackningsdesign; visuell kommunikation; ekologi; förpackningskommunikation; ekologisk förpackningsdesign; förpackningar;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Det är sedan tidigare konstaterat att förpackningens visuella utformning är ett viktigt marknadsförings- och positioneringsverktyg och används för att kommunicera varumärken. Den visuella utformningen är särskilt viktig på förpackningar till lågengagemangsprodukter då tidigare forskning visat att konsumenter ofta väljer förpackningar baserat på deras utseende. LÄS MER

 4. 4. Visual Odometry for Autonomous MAV with On-Board Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jacob Greenberg; [2015]
  Nyckelord :MAV; Visual Odometry; AICK;

  Sammanfattning : A new visual registration algorithm (Adaptive Iterative Closest Keypoint, AICK) is tested and evaluated as a positioning tool on a Micro Aerial Vehicle (MAV). Captured frames from a Kinect like RGB-D camera are analyzed and an estimated position of the MAV is extracted. The hope is to find a positioning solution for GPS-denied environments. LÄS MER

 5. 5. En precisionsstudie av förstärkt verklighet som positioneringsverktyg

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Didriksson; Anders Blomkvist; [2015]
  Nyckelord :Augmented reality; AR; precision; third person perspective; indoor tracking;

  Sammanfattning : This study investigates augmented reality using third person perspective and what precision can be achieved by using this method. There have been prior studies in regards to precision using augmented reality, however studies using third person perspective is scarce. LÄS MER