Sökning: "Positioning Strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Positioning Strategies.

 1. 1. La fealdad como postura ética: Un análisis funcional de los personajes femeninos en el cuento “Fin de curso” de Mariana Enríquez

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :María Paz Salinas; [2020-09-02]
  Nyckelord :spanska; Mariana Enríquez fulhet; etiskt förhållningsätt; abjektion; litterär skräck;

  Sammanfattning : In the story “End of course” included in the book The things we lost in the fire written by Mariana Enríquez, ugliness and abjectness are central to the life of the principal character Marcela. We will study the presentations of the female characters and their ethical positioning underlying the aesthetic elements and the narratological strategies in relation to abjectness. LÄS MER

 2. 2. The Path to Green Is Paved with Good Intentions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sebastian Blendow; Valter Frankenberg; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Wage Reduction; Sustainability; Corporate Attractability; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : The past decades have seen a rapid increase in the interest in sustainability across all aspects of society. As individuals have become ever more impact conscious, so too, have companies changed their strategies, both in operations and in their positioning towards employees. LÄS MER

 3. 3. Att röra sig framåt : En studie om lesbiska orienteringar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Josef Norin; [2020]
  Nyckelord :Queerfenomenologi; HBTQ; Lesbisk; Queer; Stockholm;

  Sammanfattning : From a queer phenomenological perspective, this study has examined how lesbian couples relate to a sexualized geography and what strategies they utilize to move in different spaces of the public domain in Stockholm, Sweden. The empirical material that forms the basis of this study consists of three semi-structured interviews conducted with three lesbian couples of different ages and backgrounds. LÄS MER

 4. 4. Autopilot for a Personal Watercraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Jonas Voigt; Abdulah Alkaysi; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective in this thesis is to develop an autopilot for a personal watercraft (PWC) – popularly known as a jetski – that is capable of maneuvering in calm and rough waters alike. Maneuvering a PWC in calm waters is usually easy. LÄS MER

 5. 5. Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Gustafsson; Amanda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :semiotic study; Oatly; sustainability; legitimacy theory; DotCool; semiotics; rhetoric; commercial; advertising; visual communication; strategy; semiotisk analys; Oatly; hållbarhet; legitimitet; DotCool; semiotik; retorik; reklam; marknadsföring; visuell kommunikation; reklamfilm; strategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. LÄS MER