Sökning: "Positiv idrottsmiljö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Positiv idrottsmiljö.

  1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
    Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER