Sökning: "Positiv perfektionism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Positiv perfektionism.

 1. 1. Perfektionism hos högskolestudenter : Har personlighet och syskonplacering någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Omberg; Susanna Rantaniitty; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Perfektionism skildras ha ökat hos unga vuxna och menas kunna ge positiva eller negativa konsekvenser för individen. Positiv perfektionism har förknippats med goda arbetsvanor och hög prestation, medan negativ perfektionism visat sig kunna leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. HEXACO  personlighetsmodell och relationen till Self efficacy bland studenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Henrik Hultgren; Andreas Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :HEXACO; General Self-efficacy; Personality; College students; Motivation;

  Sammanfattning : Individens personlighet har länge varit under luppen av både lekmän och forskare. Den senaste egenskapspersonlighetsmodellen är HEXACO vilket denna undersökning använt sig av tillsammans med generell Self-efficacy. LÄS MER

 3. 3. Compassion Fatigue och Compassion Satisfaction bland psykologer - Betydelsen av handledning, motöverföring och negativ perfektionism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mikaela Dehlin; [2017]
  Nyckelord :Compassion Satisfaction; Compassion Fatigue; Transference; Social Sciences;

  Sammanfattning : Psykologyrket kan vara berikande och skapa en känsla av meningsfullhet och därigenom ge upphov till Compassion Satisfaction. Men det kan också bidra till negativa effekter som utbrändhet och sekundär traumatisering, vilket beskrivs med termen Compassion Fatigue. LÄS MER

 4. 4. Psykologyrkets baksida? En undersökning av compassion fatigue bland psykologer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Sandberg; [2017]
  Nyckelord :compassion fatigue; psychologists; compassion satisfaction; social support; perfectionism; work-related demands; work-related decision latitude; work- related social support; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue kan drabba yrkesverksamma inom vårdgivande yrken som arbetar med traumapatienter. Symtomen på compassion fatigue är både fysiska, emotionella och arbetsrelaterade och innefattar bland annat empatisk utmattning och reducerad förmåga att bära patienters lidande. Dessa egenskaper påverkar psykologer inom vården. LÄS MER

 5. 5. Perfektionism och self-compassion - En experimentell studie om hur perfektionism och self-compassion påverkar uppsatsskrivande och korrekturläsning i olika affektiva situationer.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Isabella Ermstål; [2015]
  Nyckelord :Perfektionism; Perfektionismdimensioner; Self-compassion; Perfectionist strivings; Uppsatsskrivande; Korrekturläsning; Priming; Positiva och negativa händelser; Person-Situation; Internetstudie; Experimentell studie.;

  Sammanfattning : Syftet med denna experimentella studie var att öka kunskapen om perfektionism genom att undersöka huruvida perfektionism går att påverka, hur perfektionism påverkar prestation samt hur olika perfektionismdimensioner tar sig uttryck i olika situationer. För att undersöka detta skapades ett internetexperiment innehållande en kort version av Pennebaker’s essay writing procedure (uppsatsskrivande-uppgift), en korrekturläsningsuppgift samt självskattningsformulär för olika perfektionismdimensioner och self-compassion. LÄS MER