Sökning: "Post and Beam"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Post and Beam.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Electron Beam - Powder Bed Fusion Of Alloy 718 : Influences Of Contour Parameters On Surface And Microstructural Characteristics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Christopher Schnur; [2019]
  Nyckelord :EB-PBF; Alloy 718; surface roughness; dimensions; defects; microstructure; EB-PBF; Alloy 718; ytsträvhet; dimensioner; defekter; mikrostruktur;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is an uprising manufacturing process for parts with complex geometries and low production quantities. Within the layer-wise building process, less additional processes are needed, to produce the parts. This allows a building of parts within a reasonable time- and costs-range. LÄS MER

 3. 3. CFD Simulation of Fluid Flow During Laser Metal Wire Deposition using OpenFOAM : 3D printing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The focus of this work was to simulate the fluid flow within a melt pool geometry, during an additive manufacturing process, implementing the CFD software OpenFOAM version 1806. Two separate models were created and run during this work, the first using a temperature mapping from a finite element (FE) model and the second being a free-standing model with Gaussian distributed laser beam striking down on the top surface. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmetoder för verifiering av svetsar med inriktning på PWT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Viktor Petersson; Johan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Butt weld; Fillet Weld; PWT; Post Weld Treatment; Element; Nominal Method; Notch-method; Lifecycles; Fatigue; Stumsvets; Kälsvets; PWT; Post Weld Treatment; Element; Nominella metoden; Notch-metoden; Lastcykler; Utmattning;

  Sammanfattning : Stål är ett material som används i olika byggnadskonstruktioner. I de byggnadskonstruktioner som utsätts för upprepade belastningar kan utmattning ske i materialet. Utmattning leder till permanenta skador i form av sprickbildning och slutligen brott. I svetsade konstruktioner är det ofta svetsar som har den lägsta utmattningsstyrkan. LÄS MER

 5. 5. Non-Linear FE-Analysis of a Composite Action Girder with Coiled Spring Pins as Shear Connectors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Stahlin; [2019]
  Nyckelord :composite bridge; composite action; shear connector; coiled spring pins; finite element modeling; samverkansbro; samverkan; skjuvförbindare; spiralbult; finita element modellering;

  Sammanfattning : For bridges to cope with increased requirements such as increased loads, strengthening work can be carried out. In cases where older steel-concrete bridges do not have a composite action, an alternative is to create composite-action to achieve a higher flexural strength. It is introduced by post-installing shear connectors. LÄS MER