Sökning: "Post and Beam"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Post and Beam.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. CFD Simulation of Fluid Flow During Laser Metal Wire Deposition using OpenFOAM : 3D printing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The focus of this work was to simulate the fluid flow within a melt pool geometry, during an additive manufacturing process, implementing the CFD software OpenFOAM version 1806. Two separate models were created and run during this work, the first using a temperature mapping from a finite element (FE) model and the second being a free-standing model with Gaussian distributed laser beam striking down on the top surface. LÄS MER

 3. 3. Non-Linear FE-Analysis of a Composite Action Girder with Coiled Spring Pins as Shear Connectors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Stahlin; [2019]
  Nyckelord :composite bridge; composite action; shear connector; coiled spring pins; finite element modeling; samverkansbro; samverkan; skjuvförbindare; spiralbult; finita element modellering;

  Sammanfattning : For bridges to cope with increased requirements such as increased loads, strengthening work can be carried out. In cases where older steel-concrete bridges do not have a composite action, an alternative is to create composite-action to achieve a higher flexural strength. It is introduced by post-installing shear connectors. LÄS MER

 4. 4. Lufttäta klimatskal i prefabricerade betongstommar och pelar- balksystem med lätta utfackningsväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Stenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges periodvis mycket kalla klimat kräver att en byggnad är utrustad med ett tillräckligt värmeisolerande klimatskal för att vi ska kunna hålla energianvändningen nere, dvs hushålla med den tillförda energin. Enligt Energiprestandadirektivet ska alla nya byggnader som byggs inom EU efter år 2020 vara nära- nollenergibyggnader. LÄS MER

 5. 5. Development of a Data Transformation Method for a Customized Stent usingAdditive Manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Julius Tepe; [2018]
  Nyckelord :Stent; Nitinol; Additive Manufacturing; customized implants; electron beam melting;

  Sammanfattning : Conventionally manufactured stents are available in uniform sizes and straight forms. These standard products are not suitable for all patients and research indicates that this is the reason for migration of stents in the vessel, and tubular structure in general, after deployment. LÄS MER