Sökning: "Post-Occupancy Evaluation POE"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Post-Occupancy Evaluation POE.

 1. 1. Trafiksäkerhet och trygghet på övergångsställen i Luleå centrum : Äldre fotgängares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Catrin Vestman; [2016]
  Nyckelord :Post-Occupancy Evaluation POE ; Strada; Gåtur; Trafiksäkerhet; Övergångsställen;

  Sammanfattning : Luleå kommun (2008) har en vision om att år 2050 ska det dagliga livet gå att klara utan egen bil och det ska vara möjligt för alla att säkert ta sig fram kollektivt eller till fots. Samtidigt visar många studier på att fotgängare står för ca en tredjedel av alla som skadas i trafiken och är därmed den mest utsatta gruppen i trafiken (bland annat Öberg 2011 och Nilsson 1986). LÄS MER

 2. 2. Plan for evaluation of Austin Energy Green Building’s Multifamily Rating Program

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martina Engman Reed; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Austin Energy Green Building (AEGB) started their multifamily rating program in 1999. It is a green building program where participants can receive different ratings, 1-5 stars, depending on how many requirements the building fulfills. LÄS MER