Sökning: "Post-democracy"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Post-democracy.

 1. 1. ATT VARA VERKLIGHETENS TOLK - Estetik, politik och gestaltningen i dokumentär scenkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johnna Arlid; [2021-11-17]
  Nyckelord :Culture; documentary performing arts; Documentary theatre; Aesthetics; Politics; Authenticity; Identification; Democracy; Post-democracy; Agonism;

  Sammanfattning : The 2013 Culture Programme for Gothenburg City together with Sweden’s national cultural policy objectives shows grand expectations on art and culture to contribute to growth, social progress, and democracy. Simultaneously, arts intrinsic value is highlighted in these objectives, a value also discussed to a great extent in contemporary debate on culture. LÄS MER

 2. 2. Post-democratic sustainability in the EU-Morocco fisheries agreement. On the depoliticized inclusion of the waters of occupied Western Sahara

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ina Nyrup Clausen; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; post-democracy; post-politics; Western Sahara; Sustainable Fisheries Partnership Agreement; European Union; Social Sciences;

  Sammanfattning : The territory of Western Sahara (WS) has been occupied by Morocco since 1975, displacing many of the indigenous people now living in refugee camps in Algeria. In 2019, the EU adopted a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement (SFPA) with Morocco which includes WS waters. LÄS MER

 3. 3. Spelets regler : om postdemokrati och spelpolitik i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Liisa Norén; [2020]
  Nyckelord :Postdemocracy; Crouch; Mouffe; the political; gambling bodies; Svenska Spel; monopoly; political participation; Postdemokrati; Crouch; Mouffe; spelbolag; Svenska Spel; monopol; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Sociologen Colin Crouch beskrev i sin bok ”Post-democracy” från 2004 om en demokrati i förändring, i rörelse bort från den dialogen mellan samhällsaktörer som demokratin tidigare byggt på, för att i ett postmodernt samhälle istället hamna i händerna på en politisk- och företagselit. Denna kvalitativa fallstudie tar sin ansats i begreppet postdemokrati för att studera datainsamlingen av samspelet mellan svenska staten, spelbolag och andra aktörer kring genomförandet av en ny spellag som började gälla i Sverige 1 januari 2019. LÄS MER

 4. 4. Calibaner i folkdräkt - En kritisk studie av hur de populistiska väljarna konstrueras i svensk medial opinionsbildning i samband med Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskap och USA:s presidentval 2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joacim Strand; [2020]
  Nyckelord :Brexit; Trump; populist voters; post-democracy; discourse theory; psychoanalysis; hegemony; Social Sciences;

  Sammanfattning : Unlike most research on populism and post-democracy that have examined the current politi-cal conjuncture, the aim of this thesis is to understand and explain how populist voters are constructed. To do this, the opinion and cultural pages of Sweden's six largest newspapers are studied during the time of the 2016 United Kingdom European membership referendum and the 2016 United States presidential election. LÄS MER