Sökning: "Post-postmodernism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Post-postmodernism.

 1. 1. Gestaltning av det förflutna : berättelser i museiutställningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Annelie Månsson; Hanna Severinsson; [2014]
  Nyckelord :meaning; presence; time; exhibition medium; permanent exhibition; historical exhibition; narrative; mening; närvaro; tid; utställningsmedium; basutställning; historisk utställning; berättande; postmodernism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Museums, as we know them, originate from the enlightened modernity with its emphasis on rationality and positivism. Today, however, modernity is highly contested, and the role of the museum has shifted. LÄS MER

 2. 2. Infinite Endnotes and Important Clichés: New Sincerity in David Foster Wallace's Infinite Jest

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Aili Pettersson Peeker; [2014]
  Nyckelord :New Sincerity; Post-postmodernism; Cliché; David Foster Wallace; Irony; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In the past decades, a field of so-called Wallace Studies, i.e. academic studies dedicated to the investigation of David Foster Wallace’s writings, has emerged and developed. These studies are often connected to the equally new literary concept of new sincerity. LÄS MER

 3. 3. Den äkta varan - En studie av autenticitet inom matområdet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Fredman; Sebastian Wendels; [2012]
  Nyckelord :Autenticitet; Mat; Självautentiska må; Identitetsbyggande; Post- Postmodernism; Business and Economics; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Titel Den äkta varan - En studie av autenticitet inom matområdet Seminariedatum 2012-05-29 Ämne/Kurs FEKN90 Magisteruppsats i Consumer Culture Theory (D-nivå), 30 universitetspoäng (30 ECTS) Författare Emma Fredman och Sebastian Wendels Handledare Clara Gustafsson Nyckelord Autenticitet, Mat, Självautentiska mål, Identitetsbyggande, (Post-) Postmodernism Syfte Uppsatsens syfte är att genom en studie av konsumenter, producenter och opinionsbildare identifiera egenskaper som bidrar till autenticitet i en matvara och därmed bidra till teoribildningen kring begreppet autenticitet. Teoretiska perspektiv Studien bygger på insikter från tidigare forskning rörande autenticitetsbegreppet, identitetsprojektet och postmodernismens frammarsch. LÄS MER

 4. 4. Vad kostar äkta? En skärskådning av mötet mellan autenticitet och kommersialism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Klasson; David Gill; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; Management of enterprises; management; Reklam.; Post-postmodernism; Kommersialism; Autenticitet; Consumer Culture Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. LÄS MER