Sökning: "Post-structuralism"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Post-structuralism.

 1. 1. Att gräva efter hållbarhet : policyanalys av förslaget om hållbarhetsmärkning av metall och mineral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi; Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Henrietta Elfström Berg; [2020]
  Nyckelord :Ecolabeling; Traceability; Mining; Industrial pollution; Policy analysis; Consumer knowledge; Sustainable Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has a long history of mining and to this day minerals are an essential export. There are possibilities and intentions to extract more of the metals and minerals crucial to an increase in green technology. However, production is environmentally destructive both locally and globally. LÄS MER

 2. 2. Deutsche Einheit and Europäische Einigung: A Post-Structuralist Account of German National Identity Construction through Foreign Policy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Imke Johanna Pohl; [2020]
  Nyckelord :Post-Structuralism; Germany; Foreign Policy; Identity; Discourse; European Integration;

  Sammanfattning : This thesis examines national identity in the context of the empirical case of German foreign policy. In this way, the relationship between identity and foreign policy is analyzed. LÄS MER

 3. 3. Kan rörelse och dans utmana könsuppfattningar i idrott och hälsa-ämnet? : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare arbetar könsneutralt i momentet rörelse och dans

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Al Djezani; Gabriel Baydono; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; rörelse och dans; dans; idrottsundervisning; idrottslärare; gymnasiet; genus; könsuppfattningar; könsneutralt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur idrottslärare arbetar könsneutralt i rörelse och dans. Syftet är konkretiserat i tre frågeställningar: Hur arbetar idrottslärare med att bryta könsnormerna i momentet rörelse och dans? Hur upplever idrottslärarna elevernas synsätt om könsnormer inom momentet rörelse och dans? Hur kan idrottslärarens utsagor förstås ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv? Metod För att uppnå syftet med undersökningen valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 5. 5. The effects and limits of corporate gender equality standards : A feminist post-structuralist perspective

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Lisette Frandsen Albrechtsen; [2019]
  Nyckelord :Gender; Feminist Post-Structuralism; Corporate standards; Workplace Gender Equality; CSR; Certifications; Ligestilling; Kønsidentitet; Poststrukturalisme; CSR; Ligestilling på arbejdsmarkedet; Ligeløn; Ligelønscertificering; Certificering;

  Sammanfattning : Based on my research aim of covering a gap in the literature on corporate gender equality standards, I research the effects and limits of corporate gender equality standards through a feminist poststructuralist perspective using the case study of the EDGE standard. Based on a qualitative research design, I build an analytical framework on Carol Bacchi’s ‘What’s the Problem Represented to be’ (WPR) approach to analyze the material in form of the five assessment areas of the EDGE standard. LÄS MER