Sökning: "Postapokalyptisk fiktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Postapokalyptisk fiktion.

 1. 1. Vilken underbar värld vi förstörde... : Historiebruk i postapokalyptisk fiktion, exemplet Metro 2033

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Post-apocalypse; eschatology; speculative fiction; use of history; Metro 2033; Dimitrii Glukhovskii; chronotope; Science-fiction; Postapokalyps; eskatologi; spekulativ fiktion; historiebruk; Metro 2033; Dimitrij Gluchovskij; kronotop; science-fiction;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utforska hur den postapokalyptiska genren brukar historia. Detta görs genom en läsning av Dimitrij Gluchovskijs Metro 2033 (2009), utifrån Espmarks syn på dialogicitet och Aronssons historiebruksteoretiska tankar, där historiskt meningsskapande med olika syften blir till genom berättelser i former som större narrativ, metaforer, metonymier och symboler. LÄS MER

 2. 2. GROWTH : En studie om hur man kan skapa liv i en post-apokalyptisk spelvärld

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Rasmus Björk; Kunal Luthra; [2012]
  Nyckelord :Post-apokalyps; färgteori; spelproduktion; spelutveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker frågan om hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld med hjälp av färger, former och animationer i en egen spelproduktion. Arbetet tar upp flera teorier kring spelutveckling, post-apokalyptisk fiktion och färglära. LÄS MER