Sökning: "Postcolonial debate"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Postcolonial debate.

 1. 1. Resolutionerna 1737 och 2231 om Irans urananrikning : en kritisk diskursanalys av mötesprotokoll med postkolonialt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Iran; USA; Postcolonial; Teun van Dijk; United Nations; Resolution 1737; Resolution 2231; Social Sciences;

  Sammanfattning : The meeting protocols regarding resolution 1737 and 2231 are based on Irans alleged uranium enrichment, which with technical capacity, can develop into a nuclear program with military purposes. The United Nations Security Council have used sanctions to control Irans uranium enrichment and the opinion differs if they have been effective or even justified due to the effects it has had on the country and its citizens. LÄS MER

 2. 2. Political tourism? : A critical social analysis on ecotourism and the indigenous struggle in the Ecuadorian Amazons

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Miriam Bette; [2019]
  Nyckelord :Indigenous; Ecotourism; Postcolonial debate; Ecuador; Amazons; Social structures; Cultural survival; Sustainable development;

  Sammanfattning : Enabled by a Minor Field Study scholarship from SIDA, this thesis examines indigenous involvement in ecotourism in the Ecuadorian Amazons. Indigenous people are the most marginalized social group world-wide, and coincidingly often live in resource rich pristine land. LÄS MER

 3. 3. Pengarna på fickan : En kvalitativ studie av basinkomst som utvecklingsidé i marknadens tid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Flodén; [2018]
  Nyckelord :basic income; development; postcolonial; feminism;

  Sammanfattning : Since the 1990s, there has been a growing interest for economic cash transfers as development policy tools. Thus, this thesis aims to study basic income as a development policy idea. From its postcolonial and feminist theoretical framework, a question about potential arises. LÄS MER

 4. 4. Kritiska perspektiv i adoptionsdebatten : En textanalytisk granskning av den politiska diskussionen om internationell adoption utifrån debatten om surrogatmödraskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2018]
  Nyckelord :Adoption; surrogat; surrogatmödraskap; textanalys; riksdagsdebatt; SOU; postkolonialism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att granska den svenska politiska diskussionen om internationell adoption. Utifrån fyra kritiska perspektiv som är centrala i surrogatmödraskapsdebatten argumenteras för att dessa även går att applicera på diskussionen om adoption. LÄS MER

 5. 5. "Ett Herrefolk i Israel" : Debatten om Israel-Palestinakonflikten i Dagens Nyheter 1988

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kristoffer Keinvall; [2018]
  Nyckelord :Israel; Palestine; PLO; Israel-Palestine; Israeli-Palestinian conflict; Dagens Nyheter; debate; opinion piece; Zionism; colonialism; postcolonialism; newspaper study; rhetoric; Israel; Palestina; PLO; Israel-Palestinakonflikten; Dagens Nyheter; debatt; debattsida; sionism; kolonialism; postkolonialism; presstudie; retorik;

  Sammanfattning : This essay focuses on analyzing the rhetoric concerning the Israeli-Palestinian conflict in opinion pieces in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter in 1988. This is done using a qualitative analysis method. LÄS MER