Sökning: "Postcolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Postcolonialism.

 1. 1. THE PERKS OF BEING ANAFRICAN WOMAN IN ADICHIE’S THE THING AROUND YOUR NECK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Makda Yoseph Berhie; [2021-02-02]
  Nyckelord :Chimamanda Ngozi Adichie; Imitation;

  Sammanfattning : Chimamanda Ngozi Adichie’s contemporary literary works have prominently engaged with diasporic experiences, migration, and gender disparity,among other issues that fit under the umbrella of postcolonial literature. This essay aims to further explorethe representation of ‘the African woman’in three stories found in Adichie’s story collectionThe Thing Around Your Neck,namely ‘Imitation’, ‘The Thing Around Your Neck’, and ‘Jumping Monkey Hill’. LÄS MER

 2. 2. Hybridization of the Self, Colonial Discourse and the Deconstruction of Value Systems : A Postcolonial Literary Theory Perspective of Literature inculpating Colonialism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Brian Burns; [2021]
  Nyckelord :Postcolonialism; Postcolonial Literary Theory; Hybridization; Walker; Malouf; Phillips; Achebe; Freud; Nietzsche; Bhabha; Siad; McLeod; Barry;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to provide a perspective on literature inculpating colonialism using postcolonial literary theory and method. The subject material incorporates four novels studied during the literature modules for the English course at Högskolan Gävle (HIG). LÄS MER

 3. 3. Integrationens premisser : En studie om svensk politik och retorik kring invandrare och invandring under slutet av 1900-talet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olle Olson; [2021]
  Nyckelord :Immigration; migration; integration; assimilation; SOU; postcolonialism; orientalism; culture; Immigration; migration; integration; assimilering; SOU; postkolonialism; orientalism; kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the attitude towards immigrants during theend of the 20th century in Sweden is described in the state's public investigations. This isdone by examining three different investigations, all of which are final or main reports duringthe 70s, 80s and 90s. LÄS MER

 4. 4. Ett sekel av läroböcker : En kvalitativ litteraturstudie av läroböckers utveckling och didaktiska roll inom ämnet historia - Exemplet kolonialism/imperialism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Markus Hederskog; [2021]
  Nyckelord :modern kolonialism; postkolonialism; imperialism; svenska läroböcker i historia; teorin om ”den andre”; orientalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the view of colonialism, the colonialists, and thenative people in Swedish textbooks, has changed over the years. The study investigates, in aqualitative content analysis, three books from the early 20th century and four books from the early 21st century. LÄS MER

 5. 5. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER