Sökning: "Posten Meddelande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Posten Meddelande.

 1. 1. Säkerhetsmedvetenhet : En kvantitativ studie beträffande mätning av säkerhetsmedvetenhet hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Mattias Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :Säkerhet; Säkerhetskultur; Säkerhetsmedvetenhet; fysisk och organisatorisk säkerhet;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att besvara tre frågeställningar; går det att mäta säkerhetsmedvetenhet, vilka variabler påverkar säkerhetsmedvetenheten samt är skillnaderna i variablerna signifikanta. Undersökningen har genomförts i en region och av yrkeskategorin brevbärare, inom företaget Posten Meddelande AB. LÄS MER

 2. 2. Ruttplanering med Besparingsmetoden + Externa faktorer -en fallstudie av Posten Meddelande AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Melin; Mikael Nielsen; [2012-07-02]
  Nyckelord :Logistik; Ruttplanering; Besparingsmetoden; Fallstudie; Scenarioanalys; Tidsfönster; Heterogen fordonsflotta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En effektiv ruttplanering är en väldigt viktig del av transporterna för dagens företag, inte minst på grund av de möjligheter som finns att uppnå besparingar inom både det ekonomiska och det miljömässiga planet.Syfte: Syftet med uppsatsen är att testa besparingsmetoden när den tillämpas tillsammans med flera olika externa restriktioner i ett verkligt fall samt att hjälpa fallföretaget undersöka hur en eventuell omstrukturering av distributionsförfarandet gällande ODR i Göteborgsområdet skulle kunna utformas. LÄS MER

 3. 3. The Life and the death of commercail email : En studie av e-postens geografi  med hjälp av Actor Network Theory

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johans Villafana; [2011]
  Nyckelord :intermediaries; black box; aktör; aktant; nätverk; interaktion; trajektoria; översättning;

  Sammanfattning : Denna studie belyser svårigheten för teknik och virtuell geografi att nå ut till mottagaren genom en kartläggning av e-postens geografi. För att skapa förståelse och fånga den osynliga processen bakom e-postens geografi  utgår uppsatsen dels från teorin Actor Network Theory (ANT) och dels från intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Kundnöjdhet : Inte bara siffror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jonas Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :kundnöjdhet; kundkvalite;

  Sammanfattning : Under möten och relationer som företag har med sina kunder avslöjas inte alltid vad kunden tycker och tänker. För att förstå kundnöjdhet genomför många företag därför kundundersökningar där de frågar kunderna hur nöjda de är. LÄS MER