Sökning: "Postkolonial feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Postkolonial feminism.

 1. 1. Från den sjungande primadonnan till den äkta kreatören : En studie om kvinnliga musikartisters motivation till en karriär i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Alva Liljekvist; Elin Lennholm; [2023]
  Nyckelord :motivation; gender; archetypes; hedegaard hein; music; artistry; music industry; gender equality; drive; prima donna; creator; performativity; gender system; feminism; gendering; gender codes; social security; hegemony; postcolonial feminism; motivation; genus; arketyper; hedegaard hein; musik; artisteri; musikbransch; jämställdhet; driv; primadonna; kreatör; performativitet; genussystem; feminism; könskodning; social trygghet; hegemoni; postkolonial feminism;

  Sammanfattning : Based on the coverage published in 2022 about gender inequality in the music industry, where men often have the upper hand compared to their female counterparts, the aim of this study is to achieve a deeper understanding of what motivates women to pursue a career as music artists despite the current inequality. Four female music artists who make a living of their music artistry were interviewed regarding their motivation to pursue such a career. LÄS MER

 2. 2. "Rut en utsatt flykting, eller en feministisk ikon?" : en teorigranskning av olika maktkritiska läsningar av Ruts bok

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :David Öberg; [2022]
  Nyckelord :exegetik; maktkritisk; feminism; postkolonial; bibelvetenskap; rut;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Brytpunkter i islamisk feminism : En komparativ studie av tre feministiska korantolkare belyst utifrån postkoloniala perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Iveslätt; [2022]
  Nyckelord :Islamisk feminism; feminism; islam; Koranen; postkolonial feminism; feministisk korantolkning;

  Sammanfattning : Den här studien identifierar brytpunkter inom feministisk korantolkning och belyser dem ur postkoloniala perspektiv. Aysha A. Hidayatullah har efter mångåriga studier av Amina Waduds och Asma Barlas feministiska korantolkningar utvecklat en kritik mot dem som hon menar pekar ut en ny inriktning för islamisk feminism. LÄS MER

 4. 4. Vårt enda värde är som offer: En intervjustudie om svenska sexarbetares perspektiv på avkriminalisering av köp av sexuella tjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nora Mårtensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sex Work; Decriminalization; Prostitution; Nordic Model; Hegemonical Feminism; Post-colonial Theory; Sexarbete; Avkriminalisering; Prostitution; Sexköpslagen; Hegemonisk feminism; Postkolonial teori;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen Sweden’s understanding of the prostitution debate by including sex workers’ perspectives. More specifically, it aims to analyze what sex workers think about the ‘Nordic Model’ VS. the strategies for decriminalization recommended by Amnesty International. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av syriska kvinnor i det svenska samhället ? : En intervjustudie utifrån levt medborgarskap. 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Carola Jakob; Rose Gergi; [2021]
  Nyckelord :Syriska kvinnor; svenskt medborgarskap; exkludering; inkludering; levt medborgarskap; postkolonial feminism; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : I Sverige har jämställdhetsdebatten varit central sedan 1970-talet, men i och med det ökande antalet flyktingar befinner sig många utländska personer i Sverige, varav många är kvinnor. Jämställdhetspolitiken utgår från en generell beskrivning av skillnader mellan män och kvinnor och därmed nämns inte mycket om andra kvinnogruppers ställning i samhället. LÄS MER