Sökning: "Postmodernism"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet Postmodernism.

 1. 1. Cecilia Edefalk genom postmodernismens raster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Britt-Mari Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Cecilia Edefalk; postmodernism; 1990s; art debate; art reviewers;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Cecilia Edefalks konstverk genom ett postmodernistiskt raster. Tre verk - En annan rörelse, In the Painting the Painting, Självporträtt - från 1990-talet undersöks avseende konstens utformning och påverkan av postmodernistiska konstuttryck. LÄS MER

 2. 2. Sugardaddies - En kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Li Hallengren; [2019]
  Nyckelord :Individualisering; Intimitet; Kön; Makt; Postmodernism; Sugardaddy; Sugardating; Gender; Individualizing; Intimacy; Power; Sugar dating; Sugar daddy;

  Sammanfattning : Hallengren, L. Sugardaddies – en kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för socialt arbete, sexologi, 2019. LÄS MER

 3. 3. Det vita brusets poetik : En konceptuell återerinring av avantgardistisk praxis

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sedell Néa; [2019]
  Nyckelord :Conceptual Writing; Poetry; Avant-garde; Anti-aesthetics; Archive; Criticism; Spectacle; Postmodernism; Concrete poetry; Situationism; Against expression; Unoriginal genius;

  Sammanfattning : This essay, The Poetics of White Noise - A Conceptual Remembrance of Avant-garde Practice, explores the possibility of a postmodern avant-garde through the critical practice of conceptual writing. By engaging this poetic impulse in a dialogue with two previous avant-garde tendencies, concrete poetry and situationism, I attempt to trace an expansion of the critical potential of poetry in the contemporary spectacle of late capitalism. LÄS MER

 4. 4. Den levande skulpturen: en semiotisk studie av den cybernetiska konstens syfte och kommunikativa särmärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Herman Olsén Svensson; [2019]
  Nyckelord :The Senster; cybernetics; postmodernism; semiotics; interaction; communication; bricolage; technology; system; feedback The Senster; cybernetik; semiotik; interaktion; kommunikation; teknologi; återkoppling; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study examines the theoretical conception and communicate aspects of Cybernetic art on the background of an analysis of Edward Ihnatowicz’s sculpture The Senster from 1970. It also examines the role of the artist as an engineer with Claude Lévi-Strauss notion on bricolage as a vantage point. LÄS MER

 5. 5. Is Paris Still Burning? : En kvalitativ intervjustudie om queera kroppar i den svenska ballroomscenen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Charlie Lindell; [2019]
  Nyckelord :Queerteori; queer fenomenologi; intersektionalitet; postmodernism; performativitet; performance; subkultur; ballroom; hbtq;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer och queerteori lyfter uppsatsen fram fyra personer som identifierar sig som queera och deras upplevelser kring ballroomscenen i Sverige. I studien undersöks de såväl möjliggörande som begränsande mekanismerna som finns i ballroom. LÄS MER