Sökning: "Postoperativ Musik Omvårdnad Litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Postoperativ Musik Omvårdnad Litteraturstudie.

 1. 1. Musikens effekt på postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ionela Cojanu; Perby Perby; [2017]
  Nyckelord :music; postoperative pain; non-pharmacological treatment; nursing; nurse; musik; postoperativ smärta; icke-farmakologisk behandling; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Alla kirurgiska ingrepp, oavsett omfattning, orsakar vävnadsskada med efterföljande smärta. Obehandlad eller otillräckligt behandlad smärta kan leda till postoperativa komplikationer såväl fysiologiska som psykologiska. Farmakologisk behandling och framförallt behandling med opioider är ofta förknippat med biverkningar. LÄS MER

 2. 2. Musikens inverkan postoperativt : ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ulf Glenerup; Anna Losell; [2011]
  Nyckelord :Postoperative; Music; Nursing; Literature; Postoperativ Musik Omvårdnad Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höga ljudnivåer på postoperativa avdelningar har visat sig öka utsöndring av stresshormoner hos patienter. Med insikt om hur musik som omvårdnadsåtgärd påverkar patienten postoperativt, kan omvårdnadspersonalen försöka göra den postoperativa vården så angenäm som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Musikens effekt på postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mikael Ahlborg; Sofi Bergeld; Marie Mannischeff; [2009]
  Nyckelord :Smärta; Musik; Postoperativ; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Efter ett kirurgiskt ingrepp uppkommer alltid smärta, som ett svar på vävnadsskada, som ökar risken för postoperativa komplikationer. Därav har det blivit patientens rätt att få postoperativ smärtlindring. På de flesta sjukhus används huvudsakligen analgetika som postoperativ smärtlindring. LÄS MER

 4. 4. Komplementära metoder för att förebygga eller behandla postoperativ smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jörgen Greve; [2009]
  Nyckelord :akupunktur; kognitiv terapi; komplementär omvårdnad; litteraturstudie; postoperativ smärta; musikterapi; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Obehandlad eller otillräckligt behandlad postoperativ smärta är vanligt. Medan icke farmakologiska och kognitiva metoder till smärtbehandling är vanliga och har visat sig effektiva som komplement till farmakologisk smärtbehandling vid behandling av långvarig (kronisk) smärta, används dessa metoder väldigt lite när det gäller akut smärta som postoperativ smärta, där farmakologisk smärtbehandling är mest vanligt. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som kan minska patienters preoperativa oro

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Paula Johansson; Linda Holmberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som ska genomgå elektiva operationer kan uppleva preoperativ oro och ångest. Preoperativ oro kan grundas i bristande information, tanken på att mista kontrollen samt vistelse i okänd miljö. LÄS MER