Sökning: "Postoperativ kejsarsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Postoperativ kejsarsnitt.

 1. 1. Förebygga och lindra postoperativ smärta efter kejsarsnitt : En systematisk litteraturstudie om metoder anestesisjuksköterskan kan använda

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Pihl; Emma Salmén; [2019]
  Nyckelord :postoperativ smärta; kejsarsnitt; anestesisjuksköterska; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Kejsarsnitt är en vanlig operation som utförs i Sverige. Studier visar att kvinnor som genomgått kejsarsnitt lider av smärta postoperativt. Perioden efter förlossning är en viktig del för anknytning mellan mamma och barn och kan påverkas negativt om mamman har ont. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Sammanfattning : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. LÄS MER

 3. 3. Har jag verkligen bara fött barn? : Kvinnors upplevelse av omedelbara kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Hedström; [2017]
  Nyckelord :informationens betydelse; postoperativ smärtlindring; uppföljning; omedelbara kejsarsnitt; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Kvinnors upplevelse i samband med akuta kejsarsnitt har belysts i flertalet studier. Beskrivning av upplevelsen är kantad av oro, smärta och svårigheter att först vad som hänt. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av postoperativ smärta efter kejsarsnitt : En beskrivande litteraturstudie om patientens upplevelse av postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnéa Marklind; Elin Rolf; [2017]
  Nyckelord :Caesarean section; experience; pain; postoperative; Kejsarsnitt; postoperativ; smärta; upplevelse;

  Sammanfattning : Sverige och resterande länder av världen har upplevt och fortsätter uppleva ett ökande antal utförda kejsarsnitt. I Sverige har antalet utförda kejsarsnitt ökat med elva procent de senaste fyra decennierna och kejsarsnittet har blivit ett fokus för kvinnans egen vilja och barnets rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Utsöndring av karprofen i mjölk hos lakterande tikar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Margareta Holmberg; [2017]
  Nyckelord :NSAID; karprofen; kirurgi; förlossning; laktation; tik;

  Sammanfattning : Vid ungefär 16 % av alla dräktigheter hos hund tillstöter förlossningssvårigheter (dystoki) och många av tikarna behöver i slutändan kirurgisk behandling i form av kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är ett mjukdelsingrepp jämförbart med en ovariehysterektomi och det får anses väl känt att det är ett smärtsamt sådant. LÄS MER