Sökning: "Postoperative complications"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Postoperative complications.

 1. 1. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Nyckelord :Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Rydgren; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; observational study; patient safety; preventive nursing measures; quantitative; surgical team; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; hypotermi; kvantitativ; observationsstudie; operationsteam; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av postoperativ smärtlindring : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathias Edberg; Mattias Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Pain management; postoperative care; experience; nursing care; Smärtbehandling; postoperativ; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Smärta är en subjektiv känsla som endast den som upplever smärtan kan beskriva, men är något som nästan alla som genomgår ett kirurgiskt ingrepp upplever. Det finns olika typer av smärta och olika sätt att analysera och behandla den på. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för postoperativt delirium efter hjärtkirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Andersson; Anna Hardin; [2019]
  Nyckelord :Heart surgery; intensive care unit; intensive care unit patients; postoperative delirium; risk factors; systematic literature review; Hjärtkirurgi; intensivvårdsavdelning; intensivvårdspatienter; postoperativt delirium; riskfaktorer; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå hjärtkirurgi kan rädda en patients liv men det kan även leda till en ökad risk att drabbas av en komplikation som postoperativt delirium. Delirium är inte ett sjukdomstillstånd utan ett tillstånd av mental förvirring som påverkar patientens uppmärksamhet, medvetenhet och kognitiva förmåga. LÄS MER

 5. 5. Venous Thromboembolism after Thoracotomy and Lung LobectomyIn Patients with Lung Malignancy

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Noora Räsänen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Venous thromboembolism, manifesting as deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), is a significant source of morbidity and mortality and a cause of postoperative complications after invasive surgery. These adverse events are more likely to occur in high risk patients, such as those with cancer or undergoing major surgery with the highest incidence peak taking place within the first month after surgery. LÄS MER