Sökning: "Postoperativt illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Postoperativt illamående.

 1. 1. Postoperativt ileus : En kartläggning av interventioner inom svensk kirurgisk vård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josefin Apelqvist; Jennifer Dahlin; [2019]
  Nyckelord :evidence-based nursing; postoperative care; ileus; general surgery; evidensbaserad omvårdnad; postoperativ vård; ileus; allmänkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter kirurgiska ingrepp förekommer postoperativt ileus (POI) som ett normalfysiologiskt tillstånd. POI definieras som ett avvikande mönster av gastrointestinal motilitet med karakteristiska symtom som illamående och kräkningar, uppspänd buk, samt utebliven gasavgång eller avföring. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av den dagkirurgiska vården : med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Johansson; Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :dagkirurgisk vård; upplevelse; bemötande; delaktighet; information; PONV; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. LÄS MER

 3. 3. Den preoperativa kolhydratladdningens påverkan på postoperativa besvär efter kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Troberg; Vera Linde; [2018]
  Nyckelord :preoperativ kolhydratladdning; postoperativ; kirurgi; nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: God nutrition är viktig för både friska och sjuka individer. Den består av ett balansförhållande mellan tillförsel och förbrukning av energi. Kirurgi medför kirurgisk stress som i sin tur rubbar metabolismen och, som följd, balansförhållandet. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av postoperativt illamående och kräkningar : En jämförande retrospektiv studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isak Burmérius; Linda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :gynecology; journal review; laparoscopy; PONV; postoperative nausea and vomiting; retrospective; suffering.; gynekologi; journalgranskning; laparoskopi; lidande; PONV; postoperativt illamående och kräkningar; retrospektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en vanlig komplikation i samband med anestesi och drabbar cirka 30% av alla patienter. Kvinnor som genomgår gynekologiska laparoskopiska operationer är en särskilt utsatt grupp. Många individer som drabbas upplever ett onödigt lidande. LÄS MER

 5. 5. Preoperativ näringsdryck och postoperativt obehag : -En randomiserad studie vid gastric bypasskirurgi hos kvinnliga patienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anne-Marie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gastric bypass; Carbohydrates; Nausea; Pain; Preoperative nourishment; Protein; Gastric bypass; Kolhydrater; Illamående; Smärta; Preoperativ näring; Protein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande problem i dagens samhälle. Laparoskopiskt Gastric bypass (LGBP) utförs för att hjälpa personer med fetma till viktminskning och det är vanligt att dessa patienter upplever postoperativt illamående, buksmärta och huvudvärk efter ett operativt ingrepp. LÄS MER