Sökning: "Postpartum depression"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Postpartum depression.

 1. 1. Varför är jag inte glad? : En bloggstudie om kvinnors upplevelser av att drabbas av förlossningsdepression

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Lorentzon; Rebecka Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Blogs; postpartum depression; women; experience; mental illness; Bloggar; förlossningsdepression; kvinnor; upplevelse; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Omkring 10-15 % av alla kvinnor blir deprimerade i samband med graviditeten. Det finns idag en bristande kunskap kring förlossningsdepression både hos vårdpersonal och samhället i stort. LÄS MER

 2. 2. Lyckligaste tiden i livet? : En litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar prognosen vid postpartum depression utifrån mödrarnas och vårdens perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Dunerfeldt; Ninja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Postpartum depression; factors; prognosis; nursing; screening; prevalence; meeting; mothers; experience.; Postpartum depression; faktorer; prognos; omvårdnad; screening; förekomst; möten; mammor; upplevelse.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Varje år drabbas ca 8–15 % av alla nyblivna mammor i Sverige och ca 17 % av alla ny blivna mammor globalt av förlossningsdepression även kallad postpartumdepression (PPD). Vanligtvis uppkommer PPD under den första månaden efter förlossningen och de vanligaste symtomen är nedstämdhet, brist på intresse, ångest, oro och sömnsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Olika aspekter av psykisk ohälsa postpartum : En kvalitativ litteraturstudie om mödrars och medföräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christer Israelsson Karlsson; Agnesa Bajraktari Hoti; [2022]
  Nyckelord :postpartum; föräldrar; psykisk ohälsa; postpartumdepression; postpartum psykos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa postpartum drabbar många kvinnor. Detta upplevs som påfrestande för många mödrar och medförälder. En intervention innebär att vårda på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. The effect of network-based intervention on women with postpartum depression : A literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lin Zehua; He Wenjie; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: With the development of network technology, network-based treatment and intervention for the target population gradually rise. This paper reviews the effects of network-based intervention on postpartum depression and provides evidence for further web-based health intervention. LÄS MER

 5. 5. Läkemedelsbehandling av postpartum depression - en studie av effekt med brexanolon, zuranolon, sertralin, paroxetin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Abdullah Haj Kasem; [2022]
  Nyckelord :Postpartum depression; brexanolon; zuranolon; sertralin; paroxetin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum depression (PPD) är ett växande folkhälsoproblem, vilken drabbar mellan 10 – 20 % av barnafödande kvinnor globalt. PPD kan negativt påverka moderns funktion, social anpassning och ökar risken för självmord. LÄS MER