Sökning: "Postpartum depression"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Postpartum depression.

 1. 1. Det (o)lyckliga moderskapet : - En litteraturöversikt om Postpartum Depression

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Mårtensson; Lisa Landin; [2020]
  Nyckelord :Kvinna; lidande; omvårdnad; postpartum depression; upplevelser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av postpartumdepression och vården vid sjukdomen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Ahlgren; Lucia Fernández Stenman; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; care; non-institutional care; experience; women; Postpartumdepression; vård; öppenvård; upplevelse; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsdepression (PPD) drabbar 12 % kvinnor. Sjukdomen erhålls efter barnafödande och kommer vanligtvis inom fyra veckor. Idag förekommer det okunskap om psykisk ohälsa relaterat till förlossningsdepression. Dessutom finns det begränsad kunskap hos de nyblivna mödrarna om hur och var de ska söka vård. LÄS MER

 3. 3. En beskrivande litteraturstudie av kvinnors upplevelse av förlossningsdepression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Maria Martens; Sahar Nasser; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion                       Ett allvarligt problem för nyblivna mödrar världen över är risken att drabbas av förlossningsdepression som i medicinska termer har namnet Postpartumdepression och kan förkortas som PPD. Forskning visar att många kvinnor lider av PPD utan att söka hjälp av vården. LÄS MER

 4. 4. Mötet med mödrar som screenas för postpartumdepression med hjälp av tolk- Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jasmina Stanisavljevic; Sofia Zetterqvist; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssjuksköterska; EPDS; Erfarenheter; Invandrarkvinnor; Postpartumdepression; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression är ett vanligt hälsoproblem hos mödrar efter en förlossning. Postpartumdepression drabbar inte enbart mödrar utan leder även till en negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Ångest efter graviditet : Vilken betydelse har Body Mass Index, muskelmassa och fysisk aktivitet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hilde Kavallin Johansson; Tyra Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Postpartum anxiety; Postpartum depression; Body Mass Index; Exercise during pregnancy; Resistance training;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of anxiety postpartum is high. Physical activity has shown positive effects for depressive symptoms and anxiety in pregnant women. The risk of anxiety postpartum can increase with a high and low Body Mass Index (BMI), no studies have been found to investigate the correlation between muscle mass and anxiety. LÄS MER