Sökning: "Postpartum depression"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Postpartum depression.

 1. 1. Inga rosa moln : En kvalitativ intervjustudie om kvinnors upplevda konsekvenser av obstetriskt våld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Gunnarsson; Maria Laxell; [2023]
  Nyckelord :Obstetric violence; Lifeworld; Relationship; Attachment; Sexual health; Reproductive Health; Suffering from care; Obstetriskt våld; Livsvärld; Relationer; Anknytning; Sexuell hälsa; Reproduktiv hälsa; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Obstetriskt våld innebär ett vårdlidande i form av avsaknad av samtycke och kränkningar som påverkar kvinnans fysiska, psykiska, emotionella och existentiella hälsa. Vilket kan få konsekvenser för hela kvinnans livsvärld. LÄS MER

 2. 2. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 3. 3. Mammors upplevelse av förlossningsdepression: en metasyntes

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Jessica Behrer; [2023]
  Nyckelord :Mothers; experiences; postpartum depression; attachment; bonding; Mammor; upplevelser; förlossningsdepression; anknytning; bindning;

  Sammanfattning : Background: Post partum depression affects around 13 percent of all new mothers. Riskfactors for developing this condition can include previous history of depressions or a lack ofsupport from those around you. Treatment options may include therapy, medication or so-called support groups. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan postpartumdepression hos mödrar och barnens utveckling

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Andersson Camilla; [2023]
  Nyckelord :Attachment; Cognitive- Emotional- Language- development; Postpartum depression; Anknytning; Emotionell- Kognitiv- Motorisk - Språklig utveckling; Postpartum depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många nyblivna mödrar drabbas av olika former av depressioner direkt efter förlossningen. I de flesta fall är detta en kort övergående period av depression kopplad till förväntningar med den nya mödrarollen. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor 3-6 månader efter vaginal förlossning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Minda Nilsson; [2023]
  Nyckelord :postpartum; physical activity; perceived stress; women’s health; physiotherapy; postnatal depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditet och förlossning innebär en fysisk och mental påfrestning. Efter förlossning kan det vara svårt att återgå till den nivå av fysisk aktivitet som innan en graviditet. Med fluktuerande hormoner visar att vissa kvinnor kan vara mer utsatt för upplevd stress och ångest vilket kan leda till depression. LÄS MER