Sökning: "Postpartumdepression"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Postpartumdepression.

 1. 1. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 2. 2. Lyckligaste tiden i livet? : En litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar prognosen vid postpartum depression utifrån mödrarnas och vårdens perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Dunerfeldt; Ninja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Postpartum depression; factors; prognosis; nursing; screening; prevalence; meeting; mothers; experience.; Postpartum depression; faktorer; prognos; omvårdnad; screening; förekomst; möten; mammor; upplevelse.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Varje år drabbas ca 8–15 % av alla nyblivna mammor i Sverige och ca 17 % av alla ny blivna mammor globalt av förlossningsdepression även kallad postpartumdepression (PPD). Vanligtvis uppkommer PPD under den första månaden efter förlossningen och de vanligaste symtomen är nedstämdhet, brist på intresse, ångest, oro och sömnsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Olika aspekter av psykisk ohälsa postpartum : En kvalitativ litteraturstudie om mödrars och medföräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christer Israelsson Karlsson; Agnesa Bajraktari Hoti; [2022]
  Nyckelord :postpartum; föräldrar; psykisk ohälsa; postpartumdepression; postpartum psykos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa postpartum drabbar många kvinnor. Detta upplevs som påfrestande för många mödrar och medförälder. En intervention innebär att vårda på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Förlossningsdepression hos mannen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Engelin; Magdalena Westergren; [2021]
  Nyckelord :Experience; fathers; participation; postpartum depression; support interventions; Delaktighet; fäder; postpartumdepression; stödinsatser; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem med allvarliga konsekvenser. Stora livsförändringar som till exempel barnafödande innebär ofta stora påfrestningar, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Postpartumdepression (PPD) är ett sjukdomstillstånd som drabbar modern men även fadern och inte minst hela familjen. LÄS MER

 5. 5. "Varför är jag inte lycklig?" - Kvinnors upplevelse av postpartumdepression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Michelle Brandenburg; Ebba Andersson; [2021]
  Nyckelord :Postpartum depression; experience; women; nurse; Postpartumdepression; upplevelse; kvinnor; kvalitativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Postpartumdepression drabbar uppskattningsvis 10-20% av kvinnor som föder barn i Sverige varje år. Majoriteten av de drabbade kvinnorna behöver söka vård själva då det inte uppmärksammas av vårdpersonal. Av denna anledningen är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om symtom och kännetecken för postpartumdepression. LÄS MER