Sökning: "Postpartumvård"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Postpartumvård.

 1. 1. Isländska barnmorskors upplevelser av postpartumvård i hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingibjörg Sigurdardóttir; Veronika Birath; [2018-01-19]
  Nyckelord :Postpartumvård; barnmorska; kontinuitet; stöd;

  Sammanfattning : Background: The midwife should support and encourage women to make decisions about their and their families health. Becoming a parent can be a major change and support is required to feel safe. Hospitalisation after birth has becoming shorter over the years. LÄS MER

 2. 2. Omföderskors upplevelser av trygg hemgång efter förlossningen - Att återgå till hemmet sex till tolv timmar postpartum

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Catic; Matilda Claesson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Tidig hemgång; ; omföderska; moderns upplevelser; ; postpartumvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att kvinnor lämnar sjukhuset tidigt efter förlossningen. Under mitten av 1900-talet var det vanligt med en vårdtid på två veckor efter förlossningen, men idag är den normala vårdtiden 24–48 timmar i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av kontinuerligbarnmorskeledd vård. Från tidig graviditet tillnybliven förälder - en Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Blomgren; [2017]
  Nyckelord :Birth; continuous midwifery-led care; experience; pregnancy; postpartum; Förlossning; graviditet; kontinuerlig barnmorskeledd vård; postpartum; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontinuerlig barnmorskeledd vård är ett begrepp som bygger på antagandet att kvinnor som vårdas av en och samma barnmorska under graviditet, förlossning- och postpartumvård känner sig delaktig i vården och upplever en känsla av tillfredsställelse och personlig kontroll. Syfte: Syftet var att beskriva kunskapsläget kring kvinnors upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd vård, från tidig graviditet till nybliven förälder. LÄS MER

 4. 4. Mammors behov av stöd under barnets första år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Andersson; Pernilla Behrenfeldt; [2012]
  Nyckelord :postpartum care; support; maternity care; mothers; postpartumvård; stöd; mödravård; mödrar;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka mammors behov av kunskapsmässigt, emotionellt och socialt stöd under barnets första år samt identifiera vilka stödgivande aktörer kvinnorna upplever är viktigast.Metod: Deskriptiv tvärsnittstudie. LÄS MER

 5. 5. Mycket behöver förändras! Barnmorskors uppfattning om postpartumvård när barnet behöver neonatalvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Morell; Anna-Karin Rickardsson; [2010]
  Nyckelord :quality of health care; postpartum care; integrated care; mother infant separation; vårdkvalitet; postpartumvård; samvård; separation av mor och barn;

  Sammanfattning : Aim: To examine how midwives describe good and safe postpartum care of mothers with infants in neonatal care, and which prerequisites and obstacles they see to giving good and safe care while minimizing time of separation. Method: Semi structured qualitative interviews with ten midwives at two maternity wards in Uppsala. LÄS MER