Sökning: "Posttraumatic Stress Disorder PTSD"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Posttraumatic Stress Disorder PTSD.

 1. 1. Memory distortion and source amnesia : A review of why our memories can be badly mistaken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Adam Hedin; [2018]
  Nyckelord :memory distortion; source amnesia; misattribution; memory impairment;

  Sammanfattning : Our memory is prone to distortions which in everyday life can lead to mistaken memories. This thesis investigates memory distortion. In addition, one might recall (e.g. LÄS MER

 2. 2. Symptomatic Associations between Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder, Trauma, and Posttraumatic Stress Disorder in Children

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Simon Erling; [2017-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aimed to assess the symptomatic associations betweenattention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptomatology, traumaexposure, and posttraumatic stress disorder (PTSD) symptomatology. Thesample consisted of 16,340 children from a population-based Swedish twinstudy. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom hos ungdomar : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Delin; Matilda Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :adolescents; post traumatic stress disorder; PTSD; risk factors; posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; riskfaktorer; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Posttraumatiskt stressyndrom bör betraktas som en folkhälsosjukdom där diagnostisering och behandling behöver uppmärksammas. Ungdomar som överlevt livshotande händelser tenderar att återuppleva dessa traumatiska händelser och undviker att handskas med känslorna som uppkommer, vilket kan leda till psykiska besvär. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelser av arbetsrelaterat hot och våld : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alm; [2017]
  Nyckelord :Paramedics; Prehospital; Ambulance nurse; Threat; Violence; Ambulans; Prehospital; Ambulanssjuksköterska; Hot; Våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot ambulanspersonal blir allt vanligare i samhället. Frekvensen av hot och våld mot ambulanspersonal är hög. Ambulanspersonal rapporteras ha den största risken att utsättas för våld på arbetsplatsen då de oftast är dem som först möter patienten när akutsjukvård behövs. LÄS MER

 5. 5. Imagery rehearsal therapy : Kognitiv beteendeterapi vid posttraumatiska mardrömmar hos veteraner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Fjellström; [2016]
  Nyckelord :Post traumatic stress disease; Imagery Rehearsal Therapy; nightmares; sleeping disorders; war veterans; Posttraumatiskt stressyndrom; Imagery rehearsal therapy; mardrömmar; kognitiv beteendeterapi; sömnstörningar; krigsveteraner;

  Sammanfattning : Mental suffering costs the society amounts of money every year due to sick leave, suicide and general production loss. Posttraumatic stress disorder (PTSD) is one of the conditions that can affect anyone who has experienced a traumatic event. LÄS MER