Sökning: "Posttraumatisk stress"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Posttraumatisk stress.

 1. 1. OMHÄNDERTAGANDET AV PATIENTER PÅ AKUTMOTTAGNINGAR : Sjuksköterskors erfarenheter av sekundär traumatisk stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dyanne Leon; Hamdi Aden Souleiman; [2020]
  Nyckelord :Care relationship; literature review; nurses; organization; triage; patient safety; Litteraturöversikt; organisation; patientsäkerhet; sjuksköterskor; triage; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar har genom åren fått en större volym av patienter, men vårdutrymmen har inte varit i fas med antal besökare. Patienter upplever att trånga utrymmen och väntetiderna orsakas av underbemanning, tidsbrist eller bristande patientsäkerhet. LÄS MER

 2. 2. “Once you have the physical activity started. Then you can begin to feel that you are not in this prison anymore”. Refugee experience of post-traumatic stress physiotherapy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Christopher Boyer; Bartlomiej Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Post-traumatic stress; refugee; physiotherapy; experiences;

  Sammanfattning : Abstract Background There is limited research and guidelines regarding physiotherapy as a treatment approach      for post-traumatic stress (PTS). Refugee experience of physiotherapy interventions is hoped                      to contribute to awareness of the subject and to give insight into this developing field of the         profession. LÄS MER

 3. 3. Finn dig själv på en vecka

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Beata Fabi Malsch; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här historien äger rum på Solgården, någonstans i Stockholmsområdet. Tiina är en terapeut som leder kursen "Finn dig själv på en vecka" för en grupp människor med psykiska sjukdomar. Detta år deltar sex personer: Ellen, som är ett tennisess men har diagnostiserats med schizofreni. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos ambulanspersonal : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Ising; Ida Kvissberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulance staff; Mental illness; Stress; Risk factors; PTSD; Ambulanspersonal; Psykisk ohälsa; Stress; Riskfaktorer; PTSD;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal arbetar i en miljö som kan vara psykiskt påfrestande. Känsliga och komplexa problem behöver lösas självständigt, med begränsade resurser och ibland under stark tidspress. I mötet med patienten ställs ambulanspersonal inför professionella och emotionella utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av delaktighet och deras mående efter utskrivning från barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Mikaela Portman; Beatrice Sommer; [2020]
  Nyckelord :Child-centered care; parent participation; pediatric intensive care unit; post-traumatic stress; Barncentrerad omvårdnad; barnintensivvårdsavdelning; föräldrars delaktighet; posttraumatisk stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) är en stressande miljö för både barn och föräldrar. Detta kan hindra föräldrar från att vara delaktiga i vården och nära sitt barn som är kritiskt sjuk. Barnets upplevelse av trygghet påverkas av förälderns mående och delaktighet i vården. LÄS MER