Sökning: "Potentialundersökning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Potentialundersökning.

  1. 1. En undersökning av potentialerna för de svenska förnyelsebara primära energikällor till år 2020 och 2050

    Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

    Författare :Katerin Ascue Avalos; [2016]
    Nyckelord :Förnyelsebar energi; Primär energi; Potentialundersökning; 2050 2020; Energiutveckling;

    Sammanfattning : Sammanfattning Effekterna av fossilbaserad energianvändning blir allt mer påtaglig. Framförallt syns det i världens klimatförändring. För att undvika större konsekvenser krävs det att de fossilbaserade energikällorna ersätts med förnyelsebara och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser. LÄS MER