Sökning: "Poupée Bella"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Poupée Bella.

  1. 1. Skrivande som motstånd – En studie av subversiva strategier i romaner av Nina Bouraoui

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Evelina Ivarsson; [2016-06-28]
    Nyckelord :Nina Bouraoui; Garçon Manqué; Mes Mauvaises Pensées; Poupée Bella; Jacques Rancière; subversiva strategier;

    Sammanfattning : This essay is aiming to find subversive strategies in the novels Garçon Manqué, Mes Mauvaises Pensées and Poupée Bella by the French-Algerian writer Nina Bouraoui. A subversive strategy is one that has the potential to cause change. LÄS MER