Sökning: "PowerPoint"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet PowerPoint.

 1. 1. Litteraturundervisningens digitalisering : En studie om lärares erfarenheter av och tankar om digitala verktyg i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Viktor Lind; [2018]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; skönlitteratur; digitala verktyg; digitalisering;

  Sammanfattning : Litteratur och läsning har länge varit en grundläggande del i svenskundervisningen och har det än idag. Digitala verktyg är ett desto nyare inslag i svenskämnet men har i den reviderade upplagan av läroplanen fått en större och mer framträdande roll. LÄS MER

 2. 2. Monteringsstation för verktygstavlor : Konstruktion och framtagning av monteringsinstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sandra Audo; Pontus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :sandra audo pontus eriksson construction mdh product and process development Assembling station tool boards Construction production assembly instructions husmuttern; Monteringsstation verktygstavlor Konstruktion monteringsinstruktion mdh Mälardalens högskola Produkt- och processutveckling sandra audo pontus eriksson husmuttern;

  Sammanfattning : This thesis project has been carried out with Husmuttern AB as the requestor for the job. Husmuttern AB is a company in the start-up phase which works with developing module houses which are recyclable, disassemblable and standardized. The goal for the thesis project is to design an assembly station for mobile tool boards in a Husmuttern factory. LÄS MER

 3. 3. Presentation Slides Recommender System Design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yiming Fan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using presentation software such as PowerPoint or Keynote to sup- port lectures and presentations has become ubiquitous in both academia and industry. However, designing the visuals of presentation slides is a time-consuming and laborious task; repetitive steps are required for selecting templates, organizing objects, and optimizing layouts. LÄS MER

 4. 4. THE ROLE OF PRINT AND SOCIAL MEDIA IN SOCIAL MOVEMENTS: THE CASE OF BRING BACK OUR GIRLS

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :ABDULAZEEZ MAJEK KAREEM; [2017]
  Nyckelord :MEDIA; SOCIAL MOVEMENT; PRINT MEDIA; SOCIAL MEDIA; BRING BACK OUR GIRLS; SOCIAL MOBILISATION; RESOURCE MOBILISATION;

  Sammanfattning : Abstract This thesis critically examines the impact of print and social media in a social movement by using Bring Back Our Girls as a case study, which depicts the abduction of girls by warlords in Africa. Today, due to social inequality, activists do not possess the same budget as larger companies for advertising and mass communications. LÄS MER

 5. 5. Dator och Powerpoint eller penna och whiteboard. : En studie om digitala och analoga verktyg i undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ann Elofsson; [2017]
  Nyckelord :analog; digital; anteckningsverktyg; undervisning;

  Sammanfattning : During the spring of 2016 the Swedish government presented a national IT-strategy involving personal computers for each student from grade 1-9. Meanwhile current studies are indicating the importance of handwriting for learning and remembering new skills. LÄS MER