Sökning: "Pragmadialektisk argumentationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Pragmadialektisk argumentationsanalys.

 1. 1. Från "kunskapsflum" till "bottenlöst mörker" : En jämförande undersökning av hur synen på skolan och eleverna förs fram i svenska dagstidningar 1982 och 2013

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Catarina Hemmander; [2022]
  Nyckelord :skolkris; skolpolitik; skrivkrisdebatten; kunskapsbrister; flumskolan; pragmadialektisk argumentationsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur synen på skolan och vad eleverna lär sig framställs i svenska dagstidningar: 1982, då omfattande förändringar ägde rum i den svenska skolan och inrikespolitiken och 2013 då skolan var i fokus med anledning av de negativa Pisa-resultaten. Syftet med uppsatsen är att studera hur debatten om skolkrisen har förändrats i dagstidningar i anslutning till valrörelserna 1982 och 2013. LÄS MER

 2. 2. Omgiven av Retorik : en pragmadialektisk analys av debatten kring Thomas Erikson och Omgiven av idioter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Erik Lundin; [2021]
  Nyckelord :Retorik; Argumentationsanalys; Pragmadialektik; ”Omgiven av idioter”; DISA DISC; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Boken Omgiven av idioter och DISA/DISC-modellen som ligger till grund för boken har väckt stor debatt i Sverige. Samtidigt som personlighetstester baserade på modellen har stor spridning anklagas den för att sakna vetenskapligt stöd. I den här uppsatsen gör jag en pragmadialektisk analys av debatten kring modellens vetenskaplighet. LÄS MER

 3. 3. "Hellre rasist än folkförrädare" : En pragmadialektisk argumentationsanalys av Nordiska motståndsrörelsens ledares politiska tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Eric Wikström; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Pragmadialektisk argumentationsanalys; Nordiska motståndsrörelsen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har högerextremistisk retorik och argumentation analyserats utifrån ett pragmadialektisk perspektiv. Metoden som använts är pragmadialektisk argumentationsanalys och presenteras och redovisas av Mika Hietanen i antologin Retorisk Kritik. LÄS MER

 4. 4. Nordiska motståndsrörelsen – ”Hollywoodnazister” eller hets mot folkgrupp? : En pragmadialektisk argumentationsanalys av debatten om NMRs demonstration i Göteborg 30 september 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Matilda Rånge; [2018]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; retorik; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Feministiska skor? : En argumentationsanalys av reklamfilmen Equal Pay Is Not Enough och dess motsatta responser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Beatrice Brettmar; [2017]
  Nyckelord :Mytbegreppet; kontroversiell reklam; argumentation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka de retoriska förutsättningarna som möjliggör att reklam-filmen Equal Pay Is Not Enough kunnat ge upphov till så olika tolkningar hos publiken. I del ett av analysen kunde jag med hjälp av pragmadialektisk argumentationsanalys samt Barthes mytbegrepp visa hur publiken argumenterat och att deras argument anknyter till myten om kvinnan som känslostyrd varelse. LÄS MER