Sökning: "Pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet Pragmatism.

 1. 1. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 2. 2. HOW HAS THE EUROPEAN IDENTITY BEEN ARTICULATED BY THE EUROPEAN COMMISSION? A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Berggren; [2021-02-12]
  Nyckelord :European identity; Integration; European Commission; Universalism; Particularism;

  Sammanfattning : The concept of European identity is a debatable topic in Europe. There have been several studies about European identity’s function and of its content, whereas the European Commission has tried to protect and maintain its common identity in Europe through peace and crises. LÄS MER

 3. 3. Studiebesök och heliga texter i undervisningen : En studie om studiebesök och heliga texter som didaktisk metod i religionskunskap i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Efverman; [2021]
  Nyckelord :Religious education; Study visits; Hermeneutics; Education; Religion; Sacred texts; Hermeneutik; Studiebesök; Didaktik; Pedagogik; Religion; Heliga texter; Religionskunskap; Pragmatism; Religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an overview of the research situation regarding study visits and the use of sacred texts as a didactic method in religious education. With the help of the overview, the methods are combined to investigate whether they can be used in an advantageous way in religious studies teaching at the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Kommunerna och järnhästen : En studie om kommunerna i västra Smålands påverkan på nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Värnamo-Kärreberga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Joel Tedestam; [2021]
  Nyckelord :Municipal history; railway history; communication history; local history.; Kommunhistoria; järnvägshistoria; kommunikationshistoria; lokalhistoria.;

  Sammanfattning : Tedestam, Joel, 2021. Kommunerna och järnhästen. En studie om kommunerna i västra Smålands påverkan på nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Värnamo-Kärreberga. (The Municipalities and the Iron Horse. LÄS MER

 5. 5. ”Att lära matten med kroppen är ju toppen” : En statistisk undersökning angående lärares användning av laborativt material i matematikundervisningen i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cajsa Nääv Holmstedt; Rebecca Österberg; [2021]
  Nyckelord :Laboratory materials; mathematics teaching; concrete; abstract; pragmatism; RME; Laborativt material; matematikundervisning; konkret; abstrakt; pragmatism; RME;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur laborativt material används i matematikundervisningen i åk. F-3. Studien tittar även på bakomliggande förklaringar till varför lärare använder materialet eller ej, samt vad som krävs för en ökad användning. LÄS MER