Sökning: "Praktisk estetisk profil"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Praktisk estetisk profil.

  1. 1. Vision – person - avtryck : Manne Ingelög och Höglandsskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Anna Segelman; [2015]
    Nyckelord :Praktisk estetisk profil; individualisering; praktiskt skapande arbete; samlad undervisning; gemenskap och reformpedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka Höglandsskolans historiska utveckling från det att den grundades 1931 fram till idag.I mitt arbete har jag utgått från följande frågeställningar; Vilken vision hade Manne Ingelög när han startade Höglandsskolan?, Varifrån hämtade han sin inspiration?, Vad i Manne Ingelögs vision har levt kvar under åren? och Vad har gjort att skolan fortfarande lever kvar?För att kunna hitta svaren på dessa frågor genomfördes en kvalitativ fallstudie. LÄS MER