Sökning: "Praneeth Reddy Devulapally"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Praneeth Reddy Devulapally.

  1. 1. Bio-Conjugation of Yersinia pseudo-tuberculosis proteins YscUC and YscP in the presence of DMPG lipid membrane vesicles

    Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

    Författare :Praneeth Reddy Devulapally; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER