Sökning: "Precision Medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Precision Medicine.

 1. 1. Privacy Preserving Survival Prediction With Graph Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Stefano Fedeli; [2021]
  Nyckelord :Graph Neural Network; Survival Analysis; Differential Privacy; Clinical Data; Registries; Population Study;

  Sammanfattning : In the development process of novel cancer drugs, one important aspect is to identify patient populations with a high risk of early death so that resources can be focused on patients with the highest medical unmet need. Many cancer types are heterogeneous and there is a need to identify patients with aggressive diseases, meaning a high risk of early death, compared to patients with indolent diseases, meaning a low risk of early death. LÄS MER

 2. 2. Effekten av 12 veckors excentrisk träning på funktion och smärta samt förmåga att delta i sport och fysiska aktiviteter vid patellar tendinopati : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :David Cenner; Haris Kasić; [2021]
  Nyckelord :patellar tendinopathy; jumper s knee; tendinopathy; athletes; eccentric training;

  Sammanfattning : Bakgrund: Excentrisk träning (ECC) har varit det dominerande träningssättet vid patellar tendinopati (PT) under de senaste 15 åren. Det skulle vara av värde för kliniker att veta vilken effekt ECC har på kort sikt efter en träningsperiod. LÄS MER

 3. 3. Method verification of reagent with elevated biotin interference threshold for interleukin-6 on Cobas e601 with evaluation of sample storage duration.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk cellbiologi

  Författare :Mimmi Blom; [2021]
  Nyckelord :Immunoassay; ELISA; Cobas e; IL6; sustainability study;

  Sammanfattning : Ensuring correct analytical responses is of the utmost importance in laboratory workand interferences with analyses can give incorrect results. Work to improve the precision of the analyses is an ongoing process. An interference in the analysis of Interleukin-6 (IL-6), a cytokine that reflects inflammatory processes in the body, is biotin. LÄS MER

 4. 4. Medical Signal Preparation and Proof of Concept for a Display and Diagnosis Application : Transmission, Display and QRS detection of an ECG Signal

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :David Fogelberg Skoglösa; [2021]
  Nyckelord :Signal display; Analog to digital conversion; QRS-detection; Application ECG-diagnosis; Real-time.;

  Sammanfattning : In many developing countries health care conditions are poor and there is a lack of healthcare professionals and diagnostics tools. Cheap and easy-to-use diagnostics tools have been developed to make practicing medicine easier under these conditions. LÄS MER

 5. 5. S-Kalcidiol : En metodjämförelse mellan IDS-iSYS och Cobas E801 vid analys av S-Kalcidiol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Kalcidiol; imprecisionsstudie; korrelationsstudie; Cobas E801; IDS-iSYS;

  Sammanfattning : Vitamin D är den sammanlagda koncentrationen för metaboliterna vitamin D2 och vitamin D3 och är en tillförlitlig indikator gällande vitamin D-statusen i kroppen. Den huvudsakliga källan till vitamin D är bildandet av metaboliten vitamin D3 i huden med hjälp av ultraviolett B-ljus och vitaminet har bland annat en viktig roll för skelettets utveckling. LÄS MER