Sökning: "Predators"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Predators.

 1. 1. Utfodring av rovdjur i jakt- och viltturism : etiska och etologiska implikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Martina Cöster; [2020]
  Nyckelord :djurliv; turism; utfodring; rörelsemönster;

  Sammanfattning : The feeding of wild animals has been done as a management strategy: supplementary feeding and diversionary feeding are used to make more ungulates to survive the winter in Sweden and to drive them away from agriculture and farmlands. Wildlife feeding has expanded in recent years and is now also used as a tourism attraction to see wild predators in their natural habitat. LÄS MER

 2. 2. Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Eira Eksvärd; [2020]
  Nyckelord :jordlöpare; gnagare; ogräspredation; integrerat växtskydd; ogräsbekämpning;

  Sammanfattning : Ogräs orsakar idag stora skördeförluster och ogräs har utvecklat resistens mot 23 av 26 kända verkningsplatser för herbicider. Ogräspredatorer så som jordlöpare och gnagare bidrar med en viktig ekosystemtjänst genom att konsumera ogräsfrön efter att de släppts från växten, och de kan därmed reducera fröbanken och reglera ogräspopulationerna. LÄS MER

 3. 3. Invasive round goby, Neogobius melanostomus - suitable prey for native cod, Gadus morhua?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Andreas Ljung; [2020]
  Nyckelord :Round goby; invasive species; cod; predator-prey inter-action;

  Sammanfattning : Invasive species is a worldwide issue that is considered to be the one of the main reasons to losses of biodiversity. The round goby, Neogobius melanostomus, is an invasive species in the Baltic Sea that originates from the Black- and Caspian Sea. LÄS MER

 4. 4. Avspeglas rödrävspopulationen på rådjurspopulationen? : En analys av tre landskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Therese Kalling; [2020]
  Nyckelord :rödräv; rådjur; omnivor; herbivor; predation;

  Sammanfattning : Osämja mellan människan och rovdjuren har funnits sedan vi slutade jaga och började bruka jorden och bedriva lantbruk. En av de absolut viktigaste faktorerna som bestämmer vart en art förekommer, hur stark en stam är och hur den förändras över tiden, är predation. LÄS MER

 5. 5. Towards Dialogue Models for Online Grooming Detection

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobiaz Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Online child sexual abuse; grounded theory; dialogue theory; knowledge elicitation; Sexuella övergrepp mot barn på internet; dialogteori; grundad teori; kunskapselicitering;

  Sammanfattning : Social networks are a popular way for people to engage in activities and find new friends over the Internet. One central feature that these services share is the possibility for users to interact and share personal information. LÄS MER