Sökning: "Predictive maintenance"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Predictive maintenance.

 1. 1. IMPACT OF DIGITALIZATION ON ELECTRICAL MOTOR SYSTEMS : From an energy efficiency perspective

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lovisa Håkansson; Johan Höckerman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is written in collaboration with the Swedish Energy Agency and the International Energy Agency (Electric Motor System Annex, EMSA) to investigate the potential of using digitalization as a tool to become more energy efficient with regards to electrical motor systems in the Swedish industry. The purpose of this thesis is to examine the potential of energy efficiency, market maturity, opportunities, barriers, and risks related to digitalization applied to electrical motors in Swedish industry. LÄS MER

 2. 2. Transfer Learning on Ultrasound Spectrograms of Weld Joints for Predictive Maintenance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Joakim Bergström; [2020]
  Nyckelord :transfer learning; AI; machine learning; convolutional neural network; predictive maintenance; ultrasound; spectrogram;

  Sammanfattning : A big hurdle for many companies to start using machine learning is that trending techniques need a huge amount of structured data. One potential way to reduce the need for data is taking advantage of previous knowledge from a related task. This is so called transfer learning. LÄS MER

 3. 3. Automatic Generation of Descriptive Features for Predicting Vehicle Faults

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab); Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Vandan Revanur; Ayodeji Ayibiowu; [2020]
  Nyckelord :Dimensionality Reduction; Autoencoder; Artificial Neural Network; Embeddings; Powertrain; Predictive Maintenance;

  Sammanfattning : Predictive Maintenance (PM) has been increasingly adopted in the Automotive industry, in the recent decades along with conventional approaches such as the Preventive Maintenance and Diagnostic/Corrective Maintenance, since it provides many advantages to estimate the failure before the actual occurrence proactively, and also being adaptive to the present status of the vehicle, in turn allowing flexible maintenance schedules for efficient repair or replacing of faulty components. PM necessitates the storage and analysis of large amounts of sensor data. LÄS MER

 4. 4. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Hur ett byte av underhållsstrategi kan påverka effektiviteten av underhåll

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Erik Bovin; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; Maintenance strategy; Underhåll; underhållsstrategi;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken utvecklas gör även underhållsstrategierna det. Trots detta är det många företag som fortfarande använder samma underhållsstrategier som man alltid gjort. LÄS MER