Sökning: "Prediktivt underhåll"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Prediktivt underhåll.

 1. 1. Predictive Maintenance of Induction Motors using Deep Learning : Anomaly Detection using an Autoencoder Neural Network and Fault Classification using a Convolutional Neural Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Andres Moreno Salinas; [2022]
  Nyckelord :Predictive maintenance; Fault Diagnosis; Anomaly Detection; Deep Learning; Machine Learning; Induction Motors; Prediktivt underhåll; feldiagnostik; upptäckt av avvikelser; djup inlärning; maskininlärning; induktionsmotorer;

  Sammanfattning : With the fast evolution of the Industry 4.0, the increased use of sensors and the rapid development of the Internet of Things (IoT), and the adoption of artificial intelligence methods, smart factories can automate their processes to vastly improve their efficiency and production quality. LÄS MER

 2. 2. Energibesparing med automatiserad inneklimat- och ventilationsstyrning – drivkrafter och barriärer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Andreas Selhammer; [2022]
  Nyckelord :Energy management; drivers and barriers; BMS; FDD; AI; energy saving; build-ings; SCADA; metadata; sensors; dynamic buildings; automation; Energiledning; Hinder och drivkrafter; BMS; FDD; AI; energibesparing; byggna-der; SCADA; metadata; sensorer; dynamiska byggnader; automation;

  Sammanfattning : Energiförbrukningen i Sveriges fastigheter uppgår till närmare 40% av totalprimärenergin för Sverige. Denna siffra förväntas öka ytterligare under den kommande 20-årsperioden. Av denna energimängd motsvarar 67% byggnadens operativa fas. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie om Prediktivt och Tillståndsbaserat Underhåll inom Läkemedelsindustrin

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Numan Redzovic; Anton Malki; [2022]
  Nyckelord :Reactive Maintenance; Preventive Maintenance; Condition-based Maintenance; Predictive Maintenance; Industry 4.0; Internet of Things; Simulation; Big Data; Big Data Analytics; Digital Twin; Artificial Intelligence; Cloud Storage; Maintenance systems; CMMS; ERP systems; EAM systems; SAP; IBM Maximo; SKF; SPM Instruments; Sensors; Analytics; Ventilations Systems; Shock pulse sensor; Vibration sensor.; Avhjälpande Underhåll; Förebyggande Underhåll; Tillståndsbaserat underhåll; Prediktiv underhåll; Industri 4.0; Internet of Things; Simulation; Big Data; Big Data Analys; Digital Tvilling; Artificiell Intelligens; Molnlagring; Cybersäkerhet; Underhållssystem; CMMS; ERP system; EAM system; SAP; IBM Maximo; SKF; SPM Instruments; Sensorer; Analys; Ventilationssystem; Stöt Pulsgivare; Vibrationsgivare.;

  Sammanfattning : Underhåll är en aktivitet som varje produktion vill undvika så mycket som möjligt på grund av kostnaderna och tiden som anknyts till den. Trots detta så är en väl fungerande underhållsverksamhet väsentlig för att främja produktionens funktionssäkerhet och tillgänglighet att tillverka. LÄS MER

 4. 4. Predictive Maintenance of Construction Equipment using Log Data : A Data- centric Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bazil Muzaffar Kotriwala; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Construction Equipment; Event Log; Sensor Log; Machine Learning; Imbalanced Data; Prediktivt underhåll; byggutrustning; händelselogg; sensorlogg; maskininlärning; obalanserade data;

  Sammanfattning : Construction equipment manufacturers want to reduce the downtime of their equipment by moving from the typical reactive maintenance to a predictive maintenance approach. They would like to define a method to predict the failure of the construction equipment ahead of time by leveraging the real- world data that is being logged by their vehicles. LÄS MER

 5. 5. Prediktivt underhåll : prognostisering av slitage på kulskruvar och linjärstyrningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Marcus Duvelid; Markus Idén; [2021]
  Nyckelord :Predictive maintenance; Industry 4.0; Prediktivt underhåll; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom industrin medför ett antal utmaningar där manuella tillståndskontroller övergår till digitaliserade mätningar. Utmaningarna som uppstår med det nya arbetssättet är vilken data som ska samlas in samt hur den genererade data ska analyseras. LÄS MER