Sökning: "Prefabricated Concrete Elements"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Prefabricated Concrete Elements.

 1. 1. En jämförelse mellan prefabricerade och platsgjutna betongbroar - Med hänsyn till arbetsmiljö och arbetsutförande

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jesper Andersson; Joel Henegård; [2020]
  Nyckelord :Betong; betongbroar; arbetsmiljö; prefabricering; arbetsutförande; platsgjutning;

  Sammanfattning : Alla människor som någonsin har åkt bil har också suttit i långa, långsamma bilköer förbibyggarbetsplatser. Byggnadsmetoder som används i dag är beroende av faktorer som kan göraarbetsplatsen krävande och farlig för de som passerar och för personal på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Horisontalstabilisering i småhus - Råspont som stabiliserande system i tak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Jacob Estlund; Maxine Persson; [2020]
  Nyckelord :råspont; råspontluckor; horisontalstabilisering; småhus; skjuvkapacitet; tak; träbyggande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Each year, approximately 10 000 single-family houses are built in Sweden, a majority of which are timber-framed. Even larger buildings are more commonly being designed with timber structural systems as wood is considered having a lesser impact on the environment compared to steel and concrete. LÄS MER

 3. 3. Säker och tidseffektiv förflyttning av betongelement

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Isac Andersson; Erik Ström; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; Produktutvecklingsprocessen; Konceptgenerering; Konceptval; Betongelement; Betongväggar; Betongindustri; Betongtillverkning; Tunga element; Transport; A-bock; FMEA; KMO-prefabricering; FEM-analys; Finita elementmetoden;

  Sammanfattning : Vid konstruktion med betong har prefabricerade betongelement blivit allt mer frekvent förekommande. I samband med detta blir moment som förflyttning av betongelement ett problem under tillverkning, på grund av dess storlek och vikt. Syftet med arbetet är att undersöka transporter av betongelement på en industri. LÄS MER

 4. 4. Saving Erskine — An Example in Circular Heritage Architecture

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Léo Friedmann; [2020]
  Nyckelord :architecture; heritage; circular; Erskine; Ralph Erskine; Växjö; Kiruna; Sweden; reuse; recycling; concrete; prefabricated concrete; timber; CLT; housing;

  Sammanfattning : This thesis is the story of two housing projects designed by architect Ralph Erskine. The first building, Lassaskog in Växjö built in 1954, is one of the earliest examples of industrialized concrete housing in Sweden. The other one, Kv. Ortdrivaren in Kiruna was built some eight years later following Erskine’s utopian ideas for The Arctic City. LÄS MER

 5. 5. Fallstudie av en plattrambro : Skillnader mellan prefabricerat och platsgjutet med aspekt på teknik, arbetsmiljö och ekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Victor Andersson; Alexander Forsblad; Robert Israelsson; [2020]
  Nyckelord :Prefabricated; on-site; concrete; work environment; bridge; construction; economy; reinforcement; Prefabricerad; platsgjuten; betong; arbetsmiljö; bro; konstruktion; ekonomi; armering;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to conduct a case study, with focus on work environment, economy and technical implementation, to determinate the difference if a prefabricated bridge had been constructed instead of a cast-in-situ bridge. Method: The study is based on a literature study and a case study. LÄS MER