Sökning: "Prefabricated Concrete Elements"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Prefabricated Concrete Elements.

 1. 1. Analysis of a Prefabricated Concrete Skew Angle Slab Bridge

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Pär Bengtsson; Johan Wallin; [2019]
  Nyckelord :Finite Element Model; Skew Angle Slabs; Slab Bridge; Prefabrication;

  Sammanfattning : Prefabricated concrete elements are widely used in the construction industry today. With advantages such as time savings, increased safety at the construction site and minimized material usage, prefab becomes a major challenger to the traditional on-site casting construction method. LÄS MER

 2. 2. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med betong vid miljöcertifiering : En studie om hur en betongleverantör till byggindustrin kan bidra till en miljöcertifiering

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Anthony Abudaff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att styra mot ett mer hållbart byggande miljöcertifieras allt fler byggnader. De system som ställer krav på ingående material i byggnaden är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. LÄS MER

 4. 4. Seismic analysis and retrofitting of an existing multi-storey building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Matilda Muca; Celine Haikal; [2018]
  Nyckelord :Earthquakes; seismic analysis; retrofitting; frequency; multi-storey building; shear wall; steel bracing; Jordbävningar; seismisk analys; förbättring av skadade byggnader; flervånings-byggnad; skjuvvägg; stålfackverk;

  Sammanfattning : Throughout the years earthquakes are a huge concern for structures; causing losses of peoples’ lives, damages and collapse of homes. Usually, most of the buildings that collapse or have serious damages are mostly old buildings that do not fulfil any longer the updated regulations and building codes concerning seismic design. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan dimensioneringsmetoder av prefabelement med avseende på fortskridande ras

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Rani Haddad; Sevarios Varli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapse is nowadays an important subject when building prefabricated constructions due to the weak connections between the elements. The instructions for designing with regards to progressive collapse given by the Eurocode is unclear, there is no clear indication on how the method shall be used, when it shall be used or how it shall be used. LÄS MER