Sökning: "Prefabricerad betong"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Prefabricerad betong.

 1. 1. Betong, Prefabricera eller Platsbygga : Vad är det Billigaste, Snabbaste och Miljövänligaste alternativet?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Osbäck; [2021]
  Nyckelord :Betong; Prefabricering;

  Sammanfattning : Jag har jämfört de två vanligaste sätten att bygga med betong på byggarbetsplatser, Prefabricerade byggdelar eller Platsbyggda. Det är ofta svårt att veta vilket man ska välja då det bästa alternativet inte alltid är detsamma. Det finns många faktorer som kan påverka så som avstånd, storlek, kvantitet, egenskaper med mera. LÄS MER

 2. 2. KL-trä som stommaterial : En analys av utvecklingsmöjligheter i projekteringsskedet för en ökad användning av KL-trä

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Gustafsson; Ida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; Prefabricated Concrete; Frame material; Hybrid solution; Climate impact; Cost; KL-trä; Prefabricerad betong; Stommaterial; Hybridlösningar; Klimatpåverkan; Kostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att bygga i ett högt tempo med hänsyn till Sveriges klimatmål är en utmaning och det krävs åtgärder i byggsektorn för att uppnå målen. Material som stål och betong har en energikrävande tillverkningsprocess och släpper ut en stor del av de totala växthusgaser som byggsektorn orsakar. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk jämförelse av prefabricerad betong och korslimmat trä-Totalkostnad av materialen i stommarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Berglund; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Timber Prefabricated concrete; Cross Laminated timber; Dimensioning; Loads; Steelpillar; CLT; Cost comparison; Hand calculations; Calculatis; Bidcon 3; Betong; Trä; Prefabricerad betong; Korslimmat trä; Dimensionering; Laster; Stålpelare; Kl-trä; Kostnadsjämförelse; Handberäkningar; Calculatis; Bidcon;

  Sammanfattning : Byggbranschen i sverige har ett mål att till 2045 uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser. I dagsläget såbyggs det vid större byggnationer mestadels med betongstomme, vilket har en hög koldioxidutsläpp vidnyproduktion. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från byggavfall och alternativ återvinning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Donna Tieu; Rikard Aho; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Återvinning. Cirkulär ekonomi. Klimatpåverkan. Återvinningskostnad. Avfallslagstiftning. Produktlagstiftning. Avfallstrappa. CE-märkning. EPD. Svanen. Koldioxidekvivalent.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction and industrial sector are one of the most climate-affecting industries, regarding greenhouse gas emissions. In 2018 this sector contributed to more than a fifth of the total greenhouse gas emissions in Sweden. The same sector generates approximately one third of the total amount of waste. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöpåverkan vid val av stommaterial : En jämförelse av arbetsmiljö med avseende på risk och olyckor i projekt med prefabricerad betong respektive KL-trä

  M1-uppsats,

  Författare :Mohamad Latof; Elias Barati; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljöpåverkan; stommaterial; risk; olyckor; KL-trä; prefabricerad betong; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : As shown by many contemporary studies, cross-laminated timber – a relatively new construction material – has seen increased used as a frame material in Sweden in recent years. In most previous case studies, frame materials were often compared in terms of environmental impact, construction time and economy. LÄS MER