Sökning: "Pregnant women"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden Pregnant women.

 1. 1. Am I not a woman even when I am pregnant?: An analysis of the development of fetal rights in policy documents in Europe and how pregnant women are fetal containers and second-class citizens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Danielle Fröstad; [2021-10-14]
  Nyckelord :Pregnant women; Fetal containers; Second-class citizens; Fetal rights; Women’s rights; Policing; Human rights; Biopower; Biopolitics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the development of fetal rights in policy documents in Europe and how fetal rights and the protection of fetal life can be a part of the discussion of how pregnant women are associated with being “fetal containers” and(/or) “second-class citizens”. The study aims to identify different articles and paragraphs in policy documents that can identify the connection between fetal rights and pregnancy rights and how pregnant women are “fetal containers” and(/or) “second-class citizens”. LÄS MER

 2. 2. MIN KROPP, MITT VAL En kvalitativ studie om kvinnors självbestämmande och upplevelser av abort relaterat till partners och kvinnosjukvården.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Magnusson; Emelie Ottosson; [2021-08-25]
  Nyckelord :self-determination; abortion; support; relationship; women s healthcare;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the importance assigned to the partner whenpregnant women are faced with the decision to have an abortion. We also wantedto examine women’s encounter with the women’s healthcare and what it looks likeduring an abortion. The method we used was qualitative interviews to answer ouraim and research questions. LÄS MER

 3. 3. Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Clausen; Victoria Lundblad; [2021-06-08]
  Nyckelord :Magnetkamera; graviditet; foster; riskfaktorer; gadolinium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. LÄS MER

 4. 4. PREGNANCY EXPERIENCE DURING COVID-19 : KEY CHALLENGES AND DESIGN IMPLICATIONS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karan Manjunath; [2021]
  Nyckelord :Pregnancy experience; COVID-19; Pregnancy application; Key challenge; Design Implications.;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has caused problem in a particular sensitive area: pregnancy, a moment with a significant impact on women's life. Prior research in this area has examined how women experience and manage pregnancy. However, it is still unclear how the experience of pregnant women is affected by key challenges arising from COVID-19. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av bedömningssamtal hos gravida inför internetbaserad kognitiv beteendeterapi : Har valmöjlighet och besöksmodalitet betydelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sofia Belin; Josefina Brinkenius; [2021]
  Nyckelord :ICBT; pregnancy; visiting modality; telephone call; video call; face to face meeting; IKBT; graviditet; besöksmodalitet; telefonsamtal; videosamtal; fysiskt besök;

  Sammanfattning : Depression förekommer under 10% av alla graviditeter och medför risker för både den gravida och barnet. Syfte: Studien IKBT för gravida med depression syftar till att bekräfta tidigare studiers resultat av IKBT-behandling samt utvärdera olika besöksmodaliteter, telefonsamtal, videosamtal eller fysiskt besök, för bedömningssamtalet. LÄS MER