Sökning: "Prehospital akutsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Prehospital akutsjukvård.

 1. 1. Patientens upplevelse av specialistsjuksköterskans omhändertagande i ambulanssjukvård : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Ulrika Männikkö; Patrik Elb; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Prehospital vård; patientomhändertagande; Ambulanspersonal; Patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att patienter vid akut skada eller sjukdom kan känna sig rädda och ensamma. Vetskap om att ambulans är på väg kan ge känsla av lättnad och säkerhet för patienten. LÄS MER

 2. 2. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress i prehospital akutsjukvård - : Ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tove Wennberg Forsberg; Linnéa Wittlock; [2021]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; arbetsmiljö; stress; upplevelse; hantering; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många ambulanssjuksköterskor upplever att kraven på dem stiger samt att arbetsrelaterad stress ökar allt mer. Ambulanssjuksköterskor måste ha kunskap inom många områden och samtidigt bedriva en patientsäker vård. Arbetsmiljön upplevs i många lägen bristfällig och har betydelse för upplevelsen av arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av vårdrelationen under det prehospitala omhändertagandet hos patienter med COVID-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Daniel Hammar; Jonna Bouvin; [2021]
  Nyckelord :Vårdrelationen; Prehospital akutsjukvård; Pandemier; Skyddsutrustning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 drabbades världen av en ny pandemi, coronaviruset SARS-CoV-2 [COVID-19]. Då COVID-19 främst sprids via droppsmitta ökade användandet av skyddsutrustning samtidigt som distanseringen mellan ambulanssköterskan och patienten ökade i syfte att minska smittspridningen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda akut sjuka barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jens Boye; Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Akutmottagning; Sjuksköterska; Prehospital; Ambulans; Barn; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år är barn i åldern 0–18 år i behov av akutsjukvård. Både i den prehospitala vården och på akutmottagningar är barn en sällsynt patientkategori, vilket medför att omhändertagandet av barn ofta upplevs mer utmanande och komplext. LÄS MER